8. Sınıf 2. Dönem TEOG İngilizce Deneme Sınavı -2

8. Sınıf İngilizce Dersi TEOG Sınavına Ön Hazırlık Deneme Sınavı – 2

Bu sınav toplam 20 soru içerir.
Bu deneme sınavı 1-7 arası üniteleri içerir.
(Not: TEOG’da 1-8 arası tüm ünitelerden soru çıkacaktır.)

Bu deneme sınavını bilgisayarınıza indirmek için buraya tıklayınız.

TEOG İngilizce deneme sınavı yazarlarından izin alınarak bu sayfada yayımlanmıştır.

1. Kate: Would you like to watch a movie at home?

Sally: I’d like to, but I can’t. …………
2. Nora: Do you have any plans for tonight?
Dora: Nothing special………………
Nora: There is a good sci-fi movie on theatres.
Would you like to watch with me?
3. Tom: I have two tickets to a music show.
Would you like to come with me?
Jane: ………………
Tom: Classical.

4. Tina: Do you like rock?
Pam: No. I think it is …………

5.

Yukarıdaki görseli anlatan ifadeyi seçiniz.
6. Nick: Yummy! ……..………..?
Bea: It’s very easy. First, melt the butter in a
pan. Then, …

7. Sam : Hello, Sam speaking.
Bill : Hello, could I speak to Mrs. Sanders,
please?
Sam : I’m sorry, she is not available at the
moment. ………………
Bill : Please ask her to call me.

8. Aşağıdaki cümleleri uygun sıraya koyunuz.

I. Hello, could I speak to Mrs. Brown, please?
II. Could you ask her to call me, please. My number is 345 67 89.
III. I’m sorry. She has gone out. Would you like to leave a message?
IV. Hello, Matt speaking.

9.
Aşağıdaki görseli de dikkate alarak, cümlede boş bırakılan yeri tamamlayınız.

You can access the Internet from …………. , but you can't take them everywhere.

10.

11.

12. Patt: …………………………..?
Matt: About 18 kilos.

13.

14. Ada: Would you like to try extreme sports?
Ece: Yes. I think they are ………………

15. Burj Dubai is a ………………. in United Arab
Emirates and is the tallest man-made structure
in the world. It is 829,8 meters tall.
16. If you want to explore the city from the air, you should try …………
17. Ali: I went to Vancouver, Canada.
Matt: Really? .......
Ali: It was wonderful.

18-19-20. soruları metne göre cevaplayınız.

Heart-stopping activities such as rock-climbing, white-water rafting and parachute diving are the examples of “extreme sports”. One of the most popular extreme sports is BASE jumping. The word BASE stands for “Building”, “Antenna”, “Span” and “Earth”. BASE jumping is jumping off tall buildings, towers and bridges using a parachute. It’s a dangerous sport, but in fact that’s why BASE jumpers love it. There are some basics in BASE jumping. All jumpers should take the following safety items on any base jump: a helmet, shoes and ankle protection, first-aid kit and a mobile phone.

18. We understand that BASE is a(n) ………… for “Building”, “Antenna”, “Span” and “Earth”.
19. Metne göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
20. Metne göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Bu deneme sınavı yazarlarından izin alınarak burada yayımlanmıştır. İzinsiz elektronik ortamda yayımlanması, alıntı yapılması yasaktır.

2 thoughts on “8. Sınıf 2. Dönem TEOG İngilizce Deneme Sınavı -2

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


DİKKAT AŞAĞIDAKİ YAZIYI OKUMADAN YORUM YAZMAYIN!
TÜRK CEZA KANUNU MADDE 125. - (1) Sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.
(2) Fiilin, mağduru muhatap alan sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle işlenmesi hâlinde, yukarıdaki fıkrada belirtilen cezaya hükmolunur.
Yazılan tüm yorumlar ve IP adresleri veritabanında ve sunucu kayıtlarında tutulmaktadır. Hakaret ve sövme durumunda savcılık kanalıyla kişilerin IP adresinden yerleri tespit edilebilmektedir. Sövenler hakkında gerekli işlemler başlatılacaktır. Yorumlarınızı dikkatli yapınız!


TANITIM: İngilizceDers.org sitesi bedava ingilizce ders içerir. Bu sitede yer alan ingilizce ders kitabı konu anlatımları öğrencilere yardımcı olmak amacıyla hazırlanmıştır.
TELİF UYARISI: Bu sitedeki çalışmalar (ingilizce ders) özgün olup, bir emeğin ürünüdür. İzinsiz başka bir sitede yayınlanması veya paylaşılması yasaktır. Telif hakkı ingilizcenet.org yabancı dil eğitim projesine aittir.
HER TÜRLÜ SORUN İÇİN İRTİBAT KURUNUZ:
İLETİŞİM: ingilizceforum@gmail.com

error: