8. Sınıf 9. Ünite Konu Anlatımı

8. Sınıf 9. Ünite Konu Anlatımı.

9. ünite, başarı ve başarısızlığın nedenleriyle ilgili bir ünite olup, ünlü kimselerin başarı hikayelerini ele almaktadır. Bu ünitede ünlü kişilerin özgeçmişlerini okuyup anlama ve biyografi yazabilme gibi kazanımları elde etmeniz beklenir.  Öncelikle aşağıdaki kelimeleri ezberleyerek çalışmaya başlayabilirsiniz.

Bu ünite kapsamında mutlaka gözden geçirmeniz gereken gramer konuları şunlardır:

9. ÜNİTE KELİMELERİ

NOUNS (İSİMLER)

Science: Fen
Sports: Spor
Art: Sanat
Success: Başarı
Meaning: Anlam
Self: Kendi
Mankind: İnsanlık
Family: Aile
Community: Topluluk
Environment: Çevre
Material things: Maddi şeyler
Importance: Önem
Priority: İmtiyaz
Improvement: Gelişme
Communication: İletişim
Longevity: Uzun ömürlülük
Joint: Ortaklık
Booster: Destekçi, Motive edici
Best seller: En çok satılan kitap
Operation: Ameliyat
Chairman: Başkan
Affection: Şefkat, Duygusal yakınlık
Appreciate: Takdir etmek
Enthusiasm: Heves, coşku, heyecan
Goal: Hedef
Progress: İlerleme
Balance: Denge
Failure: Başarısızlık
Persistence: Dayanıklılık
Determination: Kararlılık
Optimism: İyimserlik

VERBS (FİİLLER)

Achieve: Başarmak
Reach: Ulaşmak
Ignore: Önemsememek, görmezden gelmek
Improve: Geliştirmek
Keep: Tutmak
Mean: Anlamına gelmek
Concentrate: Odaklanmak
Suffer: Acı çekmek
Graduate: Mezun olmak
Perform: İfa etmek, yapmak
Appoint: Atamak
Win: Kazanmak
Move: Taşınmak
Solve: Çözmek
Give up: Bırakmak
Receive: Almak
Complete: Tamamlamak
Express: İfade etmek
Chase/Follow: Takip etmek

ADJECTIVES (SIFATLAR)

Successful: Başarılı
Famous: Meşhur, ünlü
Rich: Zengin
Spiritual: Manevi
Equal: Eşit
Achievable: Başarılabilir
Cardiac: Kalple ilgili
Retired: Emekli

ADVERBS (ZARFLAR)

Obviously: Açıkçası
Probably: Muhtemelen
For a while: Bir süreliğine
Annually: Yıllık

ÖNEMLİ YAPILAR

“was born in/on” yapısı, bir kimsenin doğduğu tarihi veya zamanı ifade ederken kullanılır:

I was born in December 1976. (Aralık 1976’da doğdum.)

Kişinin doğduğu tarihte gün belirtiliyorsa, “born on” kullanılır. Ay/yıl varsa ama gün belirtilmemişse born in yapısı kullanılır.

Oktay Sinanoğlu was born on 25th February, 1935. (Oktay Sinanoğlu, 25 Şubat 1935’te doğdu.)

Bir kişinin aldığı eğitimden veya kariyerinden söz ederken, aşağıdakine benzer ifadeler kullanılabilir. Aşağıdaki örnekte özgeçmiş ifadeleri ele alınmıştır. Cümleleri ve koyu harflerle gösterilen kelimelerin kullanımını inceleyiniz.

Oktay Sinanoğlu started Yenişehir High School in Ankara. (Oktay Sinanoğlu, Ankara’da Yenişehir Lisesine başladı.)
Oktay Sinanoğlu attended Yenişehir High School in Ankara. (Oktay Sinanoğlu, Ankara’da Yenişehir Lisesine gitti/devam etti.)
Oktay Sinanoğlu graduated from Yenişehir High School in 1953. (Oktay Sinanoğlu, 1953’te Yenişehir Lisesinden mezun oldu.)

* Graduate fiili -den/dan eki anlamını veren from ile birlikte kullanılır:

I graduated from Inönü University. (Ben İnönü Üniversitesinden mezun oldum.)

He received/got/obtained his PhD (doctorate) from the University of Colombia. (O, doktorasını Colombia Üniversitesinden aldı/elde etti.)
He did his doctorate at Yale University. (O, doktorasunu Yale Üniversitesinde yaptı.)
He was appointed as professor at the age of 28. (O, 28 yaşında profesör olarak atandı.)

Alınan ödülleri ifade ederken, earn/win (kazanmak) veya get/receive (almak) fiilleri kullanılabilir.

He earned/won the Alfred P. Sloan prize in 1961. (O, 1961’de Alfred P. Sloan ödülünü kazandı.)
He received/got Marie Curie Award. (O, Marie Curie Ödülünü aldı.)

Bir kimsenin işi bırakması “leave” veya “quit” fiili ile ifade edilebilir;

He left his job. (O, işinden ayrıldı.)

Bir şehirden veya ülkeden ayrılmayı ifade ederken de “leave” kullanılabilir. bir yere taşınmak anlamında “move” kullanmak uygundur.

He left the USA and moved to Turkey in 1993. (O, 1993’te ABD’den ayrıldı ve Türkiye’ye taşındı.)
He returned to Turkey in 2001. (2001’de Türkiye’ye geri döndü.)
He moved to Turkey and taught at Yıldız Technical University. (O, Türkiye’ye taşındı ve Yıldız Teknik Üniversitesinde eğitim verdi.)

Kişinin emekli olması retire ile ifade edilir.

He retired at the age of 65. (O 65 yaşında emekli oldu.)

Kişinin ölmesi, die veya pass away fiili ile ifade edilir:

He died / passed away in 2004. (O, 2004’te vefat etti.)

Aşağıdaki beş soruluk testi çözünüz:

 

Daha Kapsamlı Test için 8. Sınıf 9. Ünite 1. Test

One thought on “8. Sınıf 9. Ünite Konu Anlatımı

  1. bence güzel inşalah yarınki sınavı geçerim çok saolun bunu yapan kişinin emeğine ve eline salı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


DİKKAT AŞAĞIDAKİ YAZIYI OKUMADAN YORUM YAZMAYIN!
TÜRK CEZA KANUNU MADDE 125. - (1) Sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.
(2) Fiilin, mağduru muhatap alan sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle işlenmesi hâlinde, yukarıdaki fıkrada belirtilen cezaya hükmolunur.
Yazılan tüm yorumlar ve IP adresleri veritabanında ve sunucu kayıtlarında tutulmaktadır. Hakaret ve sövme durumunda savcılık kanalıyla kişilerin IP adresinden yerleri tespit edilebilmektedir. Sövenler hakkında gerekli işlemler başlatılacaktır. Yorumlarınızı dikkatli yapınız!


TANITIM: İngilizceDers.org sitesi bedava ingilizce ders içerir. Bu sitede yer alan ingilizce ders kitabı konu anlatımları öğrencilere yardımcı olmak amacıyla hazırlanmıştır.
TELİF UYARISI: Bu sitedeki çalışmalar (ingilizce ders) özgün olup, bir emeğin ürünüdür. İzinsiz başka bir sitede yayınlanması veya paylaşılması yasaktır. Telif hakkı ingilizcenet.org yabancı dil eğitim projesine aittir.
HER TÜRLÜ SORUN İÇİN İRTİBAT KURUNUZ:
İLETİŞİM: ingilizceforum@gmail.com

error: