A / An Tanımı ve Kullanımı

1. a/an

(the indefinite article)

İngilizcedeki “a” veya “an” Türkçede “bir” anlamına gelir.

“A” ilk harfi sessiz olan veya sesli olduğu halde sessiz okunan kelimelerin önüne gelir.

a book (bir kitap)

a train (bir tren)

Üstteki iki örnekte b ve t harfleri sessiz harf olduğu için bu kelimelerin önüne a getirilir.

İstisnalar

a university (bir üniversite)

a European (bir Avrupalı)

Üstteki iki örnekte kelimelerin ilk harfi sesli olduğu halde okunuşları sessiz olduğu için (yunivörsiti ve yurıpiyın) bu kelimelerin de önüne a getirilir.

“An” sesli harf (a, e, i, o, u) ile başlayan kelimelerin önüne gelir.

an apple (bir elma)

an egg (bir yumurta)

İstisnalar

Bazen sessiz ile başlayan bir kelime sesli harfle okunabiliyor. Böyle durumlarda kelimenin okunuşuna sesliyle başlandığı için “an” getirilir.

an MP3 (M harfi kısaltmalarda em şeklinde okunur.)

an hour (h sessizi bazı kelimelerin başında okunmaz.)

an x (x harfinin okunuşu iks şeklindedir.)

2. a/an kullanımı

Bu bölümde a ve an ‘in hangi durumlarda kullanıldığı açıklanmaktadır.

 • Sayılabilir tekil bir nesneden ilk defa bahsediliyorsa kelimenin önüne a/an getilir.

I need a newspaper. (Bir gazeteye ihtiyacım var.)

We live in a flat. (Biz bir dairede yaşıyoruz.)

 • Bir sınıfı temsilen sayılabilir tekil bir nesneden bahsedildiğinde a/an kullanılır.

A child needs love. (Bir çocuğun sevgiye ihtiyacı vardır.)

All children need love. (Tüm çocukların sevgiye ihtiyacı vardır.)

 • Bir kimsenin mesleğini belirtirken veya bir nesnenin ne olduğunu ifade ederken a/an kullanılır.

I am a teacher. (Ben bir öğretmenim.)

He is a doctor. (O bir doktordur.)

It was an earthquake. (O bir depremdi.)

 • Miktar, sayı belirtirken belirli yapılarla kullanılır.

a lot of = birçok

a couple = bir çift

a dozen = bir düzine

a great deal of = çok miktarda

 • Belirli sayılarla a/an kullanılır.

a hundred (yüz)

a thousand (bin)

a third (üçte bir)

 • Ücret, hız ve ağırlık gibi belirli ölçü birimleriyle a/an kullanılır.

$1 a metre (metresi 1 dolar)

four times a day (günde dört kez)

fifty kilometres an hour (saatte elli kilometre)

 • Ünlemlerde tekil sayılabilir kelimelerin önüne a/an getirilir.

What a pretty girl! (Ne güzel bir kız!)

Such a long queue! (Upuzun sıra!)

3. a/an – kullanılmadığı yerler

 • Tekil olduğu için a/an, çoğul kelimelerle birlikte kullanılmaz.
 • Sayılamaz nesnelerle (su, tuz, şeker, ekmek vb) birlikte kullanılmaz.
 • Önüne bir sıfat getirilmediği veya tanımlanmadığı sürece yemek saatleriyle (breakfast, dinner, lunch) a/an kullanılmaz.
  Kaynak: www.ingilizceders.org

26 thoughts on “A / An Tanımı ve Kullanımı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


DİKKAT AŞAĞIDAKİ YAZIYI OKUMADAN YORUM YAZMAYIN!
TÜRK CEZA KANUNU MADDE 125. - (1) Sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.
(2) Fiilin, mağduru muhatap alan sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle işlenmesi hâlinde, yukarıdaki fıkrada belirtilen cezaya hükmolunur.
Yazılan tüm yorumlar ve IP adresleri veritabanında ve sunucu kayıtlarında tutulmaktadır. Hakaret ve sövme durumunda savcılık kanalıyla kişilerin IP adresinden yerleri tespit edilebilmektedir. Sövenler hakkında gerekli işlemler başlatılacaktır. Yorumlarınızı dikkatli yapınız!


TANITIM: İngilizceDers.org sitesi bedava ingilizce ders içerir. Bu sitede yer alan ingilizce ders kitabı konu anlatımları öğrencilere yardımcı olmak amacıyla hazırlanmıştır.
TELİF UYARISI: Bu sitedeki çalışmalar (ingilizce ders) özgün olup, bir emeğin ürünüdür. İzinsiz başka bir sitede yayınlanması veya paylaşılması yasaktır. Telif hakkı ingilizcenet.org yabancı dil eğitim projesine aittir.
HER TÜRLÜ SORUN İÇİN İRTİBAT KURUNUZ:
İLETİŞİM: ingilizceforum@gmail.com

error: