Adjectives with -ed & -ing Konu Anlatımı

İngilizcede -ing ve -ed takısı kullanarak fiilleri sıfat haline çevirmek mümkündür. Örneğin;

frighten: korkutmak
frightening: korkutucu, korkunç

worry: endişelenmek
worried: endişeli, endişelenmiş

bore: sıkmak, usandırmak
boring: sıkıcı
bored: sıkılmış

gibi…

Şimdi gelelim -ing ile -ed takılarının fiillere kazandırdıkları anlamsal farklılıklara…

-ING SIFAT TAKISI

Fiiller -ing takısı aldığında insanlar veya tabiat üzerinde etki bırakan bir anlam kazanır ve sıfata dönüşür.

1. Örnek;
Frighten (korkmak, korkutmak) fiili, -ing takısı aldığında frightening “korkutucu” (insanların korkmasına neden olan) anlamını kazanır:
The film is frightening. (Film korkutucudur.)
The ghost was frightening. (Hayalet korkutucuydu.)

2. Örnek;
Worry (endişelenmek) fiili, -ing takısı aldığında worrying “endişe verici” (insanların endişelenmesine neden olan) anlamını verir:
The news is worrying. (Haberler endişe verici.) gibi…

3. örnek;
Tire (yormak) fiili, -ing takısı aldığında tiring “yorucu” (insanların yorulmasına neden olan) anlamını veren bir sıfata dönüşür:
This work is very tiring. (Bu iş çok yorucu.) gibi…

-ED SIFAT TAKISI

Fiiller, -ed takısı aldığında insanlar veya tabiat üzerinde bırakılan etkiyi betimleyen sıfata dönüşür.

1. Örnek;
Frighten (korkmak, korkutmak) fiili, -ed takısı aldığında frightened “korkmuş” anlamını kazanır.
He is frightened. (O korkmuş.)

2. Örnek;
Worry (endişelenmek) fiili, -ed takısı aldığında worried “endişelenmiş” anlamını veren sıfata dönüşür.
He is worried. (O endişelenmiş.)

3. Örnek;
Tire (yormak) fiili, -ed aldığında tired “yorgun” anlamına dönüşür.
I’m tired. (Ben yoruldum.) gibi…

Aşağıdaki görsel örnek de -ing ve -ed takıları arasındaki farkı göstermektedir.

Tom: Finding a fly in your soup should be very disgusting. Sam: I was disgusted.

Tom: Finding a fly in your soup should be very disgusting.
Sam: I ‘m actually disgusted.

Tom ve Sam arasında geçen konuşmada, Tom: “Çorbada sinek bulmak tiksindirici (iğrenç) olmalı” (disgusting) diyor. Sam cevaben: “Gerçekten iğrendim” (disgusted) diyor.

ALIŞTIRMA

Şimdi konuyla ilgili aşağıdaki soruları çözünüz.

1. Finding a spider in your soup is _______.
A) disgusting
B) disgusted
2. If you climbed the highest mountain in the world, you’d be _______.
A) exciting
B) excited
3. A horror film is _______.
A) frightening
B) frightened
4. A 24-hour travel is _______.
A) tiring
B) tired
5. If you ran 5 km, you’d be _______.
A) exhausting
B) exhausted
6. If you hear bad news, you feel ______.
A) worrying
B) worried
7. I’m _______ in learning new languages.
A) interesting
B) interested

8. The film was very _____. I almost fell asleep.
A) boring
B) bored

26 thoughts on “Adjectives with -ed & -ing Konu Anlatımı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


DİKKAT AŞAĞIDAKİ YAZIYI OKUMADAN YORUM YAZMAYIN!
TÜRK CEZA KANUNU MADDE 125. - (1) Sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.
(2) Fiilin, mağduru muhatap alan sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle işlenmesi hâlinde, yukarıdaki fıkrada belirtilen cezaya hükmolunur.
Yazılan tüm yorumlar ve IP adresleri veritabanında ve sunucu kayıtlarında tutulmaktadır. Hakaret ve sövme durumunda savcılık kanalıyla kişilerin IP adresinden yerleri tespit edilebilmektedir. Sövenler hakkında gerekli işlemler başlatılacaktır. Yorumlarınızı dikkatli yapınız!


TANITIM: İngilizceDers.org sitesi bedava ingilizce ders içerir. Bu sitede yer alan ingilizce ders kitabı konu anlatımları öğrencilere yardımcı olmak amacıyla hazırlanmıştır.
TELİF UYARISI: Bu sitedeki çalışmalar (ingilizce ders) özgün olup, bir emeğin ürünüdür. İzinsiz başka bir sitede yayınlanması veya paylaşılması yasaktır. Telif hakkı ingilizcenet.org yabancı dil eğitim projesine aittir.
HER TÜRLÜ SORUN İÇİN İRTİBAT KURUNUZ:
İLETİŞİM: ingilizceforum@gmail.com

error: