Adverbs Konu Anlatımı (İngilizcede Zarflar)

İngilizcede zarflar (adverbs) konu anlatımı…

ADVERBS (ZARFLAR)

Adverbs (zarflar) fiilleri niteler. Genellikle İngilizcede cümlenin sonunda yer alır veya fiilden sonra gelir.

Zarflar, bir eylemin ne zaman, nasıl ve hangi sıklıkta olduğunu ifade eden kelimelerdir.

Zarflar sıfatların -ly takısı almasıyla oluşturulur.

Örneğin;
Careful (Sıfat) – Dikkatli
Carefully (Zarf) – Dikkatli bir şekilde

You should be careful. (Sen dikkatli olmalısın.)
You should drive carefully. (Sen dikkatli bir şekilde sürmelisin.)

He should drive the car carefully.

He should drive the car carefully.

I can’t hear you. Please speak loudly.
(Seni işitemiyorum. Lütfen yüksek sesle konuş.)

Örnek Zarflar:
Regular – regularly (düzenli – düzenli olarak)
Sincere – sincerely (samimi – samimi bir şekilde)
Analytical – analytically (çözümsel – çözümsel bir şekilde)
Careful – carefully (dikkatli – dikkatlice)
Clear – clearly (açık – açıkça)
Slow – slowly (yavaş – yavaşça)
Obvious – obviously (açık – açıkça)
Loud – loudly (yüksek ses – yüksek sesle)
Close – closely (yakın – yakından)
Quiet – quietly (sessiz – sessizce)
Efficient – efficiently (etkili – etkili bir şekilde)
Active – actively (aktif – aktif bir şekilde)
Angry – angrily  (kızgın – kızgın bir şekilde)

Düzensiz Zarflar

Bazı adverbs (zarflar) “-ly” takısı alarak oluşmazlar. Bunlar düzensiz bir şekilde oluşurlar.

Adjective (sıfat)    Adverb (zarf)
Good (iyi)                              Well (iyi bir şekilde, iyice, iyi)
Fast (hızlı)                              Fast (hızlı bir şekilde)
Hard(sert, sıkı)                       Hard (sıkı bir şekilde, büyük gayretle)
Early(erken)                           Early (erkenden)
Late (geç)                               Late (geç)

Are you OK? You don’t look well
(İyi misin? Pek iyi görünmüyorsun.)

If you study hard, you will be successful.
(Eğer büyük bir gayretle çalışırsan başarılı olacaksın.)

15 thoughts on “Adverbs Konu Anlatımı (İngilizcede Zarflar)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


DİKKAT AŞAĞIDAKİ YAZIYI OKUMADAN YORUM YAZMAYIN!
TÜRK CEZA KANUNU MADDE 125. - (1) Sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.
(2) Fiilin, mağduru muhatap alan sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle işlenmesi hâlinde, yukarıdaki fıkrada belirtilen cezaya hükmolunur.
Yazılan tüm yorumlar ve IP adresleri veritabanında ve sunucu kayıtlarında tutulmaktadır. Hakaret ve sövme durumunda savcılık kanalıyla kişilerin IP adresinden yerleri tespit edilebilmektedir. Sövenler hakkında gerekli işlemler başlatılacaktır. Yorumlarınızı dikkatli yapınız!


TANITIM: İngilizceDers.org sitesi bedava ingilizce ders içerir. Bu sitede yer alan ingilizce ders kitabı konu anlatımları öğrencilere yardımcı olmak amacıyla hazırlanmıştır.
TELİF UYARISI: Bu sitedeki çalışmalar (ingilizce ders) özgün olup, bir emeğin ürünüdür. İzinsiz başka bir sitede yayınlanması veya paylaşılması yasaktır. Telif hakkı ingilizcenet.org yabancı dil eğitim projesine aittir.
HER TÜRLÜ SORUN İÇİN İRTİBAT KURUNUZ:
İLETİŞİM: ingilizceforum@gmail.com

error: