To Be (Am, Is, Are) Konu Anlatımı

Bu sayfada olmak fiili (to be)nin çekimi am, is, are konu anlatımı yer almaktadır.

İngilizcede  sözcükleri gelişigüzel bir  araya getirerek cümle kurmamız mümkün değildir. Bu nedenle her cümlede özne  ve yüklem olmak zorundadır. İngilizcede temel fiil yoksa, “be” (olmak)  fiilinin çekimi yüklem görevini görür.

Örneğin, yüklem olarak “go, come, study, eat, do” gibi normal fiillerin olmadığı cümlelerde “be” (olmak) fiilini yüklem olarak  kullanmamız gerekmektedir. Ancak “be” fiili, özneye ve zamana göre çekimlenmektedir. Örneğin, “be” fiili geniş zamanda  kullanılıyorsa, “I” öznesi için “am”, “you, we, they” özneleri için “are”   ve “he, she, it” özneleri için “is” halini alır.

“Be” fiilinin “olmak” anlamına geldiğini yukarıda belirtmiştik. Fakat içinde bulunduğu cümle Türkçeye çevrildiğinde verdiği anlam “olmak” değildir. Bir cümlede esas fiil olmadığında isim türündeki kelimeleri yüklem yapar.

——>”Ben bir öğrenciyim.”

——>”Ben bir öğrenci değilim.”

——>”Ben bir öğrenci miyim?”

——>”Ben bir öğrenci değil miyim ?”  Cümlelerinde “öğrenci”  ile “değil” kelimelerinin ve “-mi” soru ekinin sonrasında gelen ” -im” eki bu kelimeyi fiil yapmıştır. “Be”  fiili de buradaki “-im” ekinin görevini yapar

 Türkçede bu ekin şahıslara ve zamana göre değiştiği gibi “be ” fiili de kişiye ve zamana göre değişiklik gösterir. Şimdi yukarıda verdiğimiz Türkçe örneği İngilizceye çevirerek “be”  yardımcı fiilinin geniş zamandaki olumlu, olumsuz, soru ve olumsuz soru şeklini görelim:

Am, Is, Are

Olumlu:

am a student. (Ben bir öğrenciyim.)

You are a student. ( Sen bir öğrencisin.)

He is a student. ( O bir öğrencidir./ erkek)

She is a student. ( O bir öğrencidir./ bayan)

It is hungry. ( O açtır. / hayvan/cansız/bitki)

We are students.  ( Biz öğrencileriz.)

You are students. ( Siz öğrencisiniz.)

They are students. ( Onlar öğrencilerdir.)

* “Am” ifadesi “I’m”,”is” ifadesi “he’s” (he,she,it),”are” ifadesi”we’re” (we,you,they) şeklinde kısaltılabilir: They’re students.

Olumsuz:

am not a student( Ben bir öğrenci değilim.)

You are not a student. ( Sen bir öğrenci değilsin.)

He is not a student. (O bir öğrenci değildir.)

She is not a student. ( O bir öğrenci değildir.)

It is not hungry. ( O aç değil.)

We are not students. ( Biz öğrenci değiliz.)

You are not students. (Siz öğrenci değilsiniz.)

They are not students. ( Onlar öğrenci değillerdir.)

* “Am not” ifadesi “I’m not”, “is not” ifadesi “isn’t”, “are not” ifadesi “aren’t” şeklinde kısaltılabilir: I’m not a student.

Soru:

Am I a student? ( Ben bir öğrenci miyim?)

Are you a student? (Sen bir öğrenci misin?)

Is he a student? ( O bir öğrenci mi?

Olumsuz Soru:

İngilizcedeki olumsuzluk bildiren ifade “not” olumsuz soru yapısında özneden sonra gelir.

Am I not a student? ( Ben bir öğrenci değil miyim?)

Are you not a student? ( Sen bir öğrenci değil misin?)

Is he not a student? ( O bir öğrenci değil midir?)

* Olumsuz yapıda kullandığımız şekli burada da uygulayabiliriz: Aren’t you  a student?

23 thoughts on “To Be (Am, Is, Are) Konu Anlatımı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


DİKKAT AŞAĞIDAKİ YAZIYI OKUMADAN YORUM YAZMAYIN!
TÜRK CEZA KANUNU MADDE 125. - (1) Sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.
(2) Fiilin, mağduru muhatap alan sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle işlenmesi hâlinde, yukarıdaki fıkrada belirtilen cezaya hükmolunur.
Yazılan tüm yorumlar ve IP adresleri veritabanında ve sunucu kayıtlarında tutulmaktadır. Hakaret ve sövme durumunda savcılık kanalıyla kişilerin IP adresinden yerleri tespit edilebilmektedir. Sövenler hakkında gerekli işlemler başlatılacaktır. Yorumlarınızı dikkatli yapınız!


TANITIM: İngilizceDers.org sitesi bedava ingilizce ders içerir. Bu sitede yer alan ingilizce ders kitabı konu anlatımları öğrencilere yardımcı olmak amacıyla hazırlanmıştır.
TELİF UYARISI: Bu sitedeki çalışmalar (ingilizce ders) özgün olup, bir emeğin ürünüdür. İzinsiz başka bir sitede yayınlanması veya paylaşılması yasaktır. Telif hakkı ingilizcenet.org yabancı dil eğitim projesine aittir.
HER TÜRLÜ SORUN İÇİN İRTİBAT KURUNUZ:
İLETİŞİM: ingilizceforum@gmail.com

error: