“Am, is, are” Örnek Cümleler

Topics:

Was/Were örnekleri için buraya tıklayınız.

Am/Is/Are için örnek cümleler aşağıda yer almaktadır.

İngilizcede yüklemi “fiil” olmayan geniş zaman cümlelerde özneden sonra “am, is, are” yardımcı fiilleri kullanılır. Bu yardımcı fiiller soru cümlelerinde öznenin önüne getirilir. Olumsuz cümlelerde “not” eki alırlar veya kısaltılmış halleriyle “isn’t, aren’t” kullanılır.

AM/IS/ARE OLUMLU CÜMLELER

I am a student. (Ben bir öğrenciyim.)
I am good at tennis. (Ben teniste iyiyim.)
I am bad at volleyball. (Ben voleybolda kötüyüm.)
I am Henry. (Ben Henry.)
I am hungry. (Ben açım.)
I am eating meal. (Ben yemek yiyorum.)

You are a teacher. (Sen bir öğretmensin.)
You are an intelligent student. (Sen zeki bir öğrencisin.)
You are at school now. (Sen şuan okuldasın.)
You are in the garden. (Sen bahçedesin.)
You are playing football. (Sen futbol oynuyorsun.)

He is a good man. (O iyi bir adam.)
He is a hardworking student. (O çalışkan bir öğrenci.)
He is my friend. (O benim arkadaşım.)
He is honest. (O dürüst.)
He is intelligent. (O zeki.)

She is a good girl. (O iyi bir kız.)
She is my friend. (O benim arkadaşım.)
She is happy. (O mutlu.)
She is thirsty. (O susamış.)
She is in Istanbul. (O İstanbul’da.)
She is working now. (O şimdi çalışıyor.)

It is my cat. (O benim kedim.)
It is hungry. (O acıkmış.)
It is very small. (O çok küçük.)
It is in the garden now. (O şimdi bahçede.)
It is playing with me. (O benimle oynuyor.)

We are friends. (Biz arkadaşız.)
We are in London. (Biz Londra’dayız.)
We are good people. (Biz iyi insanlarız.)
We are hardworking. (Biz çalışkanız.)
We are playing chess. (Biz satranç oynuyoruz.)

They are friends. (Onlar arkadaştır.)
They are at work. (Onlar işte.)
They are at school. (Onlar okulda.)

He is a teacher.  (O bir öğretmen.)
She is a journalist.  (O bir gazeteci.)
It is a book. (O bir kitap.)
We are mechanics. (Biz tamirciyiz.)
You are pilots. (Siz pilotsunuz.)
They are policemen. (Onlar polis.)
It is cold today. (Hava bugün soğuk.)
I am at home now. (Ben şimdi evdeyim.)
My name is Alex. (Benim adım Alex.)
I am from Spain. (Ben İspanya’dan.)
Her name is Tara. (Onun adı Tara.)
She is a good girl. (O iyi bir kız.)
This is a book. (Bu bir kitap.)

Ahmet and Mehmet are friends. (Ahmet ve Mehmet arkadaştır.)
Ayşe, Özge and Berk are friends. (Ayşe, Özge ve Berk arkadaştır.)
Ayşe is twenty years old. (Ayşe yirmi yaşındadır.)
Özge is a pretty girl. (Özge güzel bir kızdır.)
Berk is handsome. (Berk yakışıklıdır.)

AM/IS/ARE OLUMSUZ CÜMLELER

I am not a lazy student. (Ben tembel bir öğrenci değilim.)
I am not a student. (Ben bir öğrenci değilim.)
I am not good at basketball. (Ben basketbolda iyi değilim.)
I am not happy. (Ben mutlu değilim.)

You are not a student. (Sen bir öğrenci değilsin.)
You are not a teacher. (Sen bir öğretmen değilsin.)
You are not lazy. (Sen tembel değilsin.)
You are not stingy. (Sen cimri değilsin.)
You are not rude. (Sen kaba değilsin.)
Not: are not ‘ın bitişik hali aren’t

He is not lazy. (O tembel değil.)
He is not hardworking. (O çalışkan değil.)
He is not a doctor. (O doktor değil.)
He is not a teacher. (O bir öğretmen değil.)

It is not yellow. (O sarı değil.)
It is not my dog. (O benim köpeğim değil.)
It is not my house. (O benim evim değil.)
It is not bad. (O kötü değil.)
Not: is not ‘ın bitişik hali isn’t

We are not in England. (Biz İngiltere’de değiliz.)
We are not friends. (Biz arkadaş değiliz.)
We are not English. (Biz İngiliz değiliz.)

They are not friends. (Onlar arkadaş değil.)
They are not honest. (Onlar dürüst değil.)
They are not friends. (Onlar arkadaş değil.)

The bag is not mine. (Çanta benim değil.)
These pens are not yours. (Bu kalemler senin değil.)
John is not German. (John Alman değildir.)
Peter is not my friend. (Peter benim arkadaşım değil.)
John and Peter are not my friends. (John ve Peter benim arkadaşım değil.)
Helen is not from Greece. (Helen Yunanistanlı değil.)

AM/IS/ARE SORU CÜMLELERİ

Am I good at chess? (Ben satrançta iyi miyim?)
Am I bad at football? (Ben futbolda kötü müyüm?)
Am I a lazy student? (Ben tembel bir öğrenci miyim?)
Am I at hospital? (Ben hastanede miyim?)
Am I hardworking? (Ben çalışkan mıyım?)

Are you a student? (Sen bir öğrenci misin?)
Are you a teacher? (Sen bir öğretmen misin?)
Are you at home? (Sen evde misin?)
Are you hungry? (Sen aç mısın?)
Are you ill? (Sen hasta mısın?)

Is he a good dentist? (O iyi bir diş hekimi mi?)
Is he a hardworking student? (O iyi bir öğrenci mi?)
Is he good at playing basketball? (O basketbol oynamada iyi mi?)
Is he bad at swimming? (O yüzmede kötü mü?)
Is he at home now? (O şimdi evde mi?)

Is she your friend? (O senin arkadaşın mı?)
Is she a good teacher? (O iyi bir öğretmen mi?)
Is she sad? (O üzgün mü?)
Is she at school? (O okulda mı?)
Is she from Turkey? (O Türkiyeli mi?)

Is it hungry? (O acıkmış mı?)
Is it thirsty? (O susamış mı?)
Is it your pet? (O senin evcil hayvanın mı?)
Is it your dog? (O senin köpeğin mi?)
Is it in the garden? (O bahçede mi?)

Are we in London now? (Biz şimdi Londra’da mıyız?)

Are they teachers? (Onlar öğretmen mi?)
Are they football players? (Onlar futbolcu mu?)
Are they good at swimming? (Onlar yüzmede iyi mi?)
Are they bad at basketball? (Onlar basketbolda kötü mü?)
Are they from England? (Onlar Türkiyeli mi?)

Is Helen from Romania? (Helen Romanyalı mı?)
Yes, she is (evet) – No, she isn’t (hayır)

Is Peter from Germany? (Peter Almanyalı mı?)
Yes, he is. – No, he isn’t.

Are you from Turkey? (Siz Türkiyeli misiniz?)
Yes, I am / Yes, we are. – No, I’m not. / No, we aren’t.

Are they English? (Onlar İngiliz mi?)
Yes, they are. – No, they aren’t.

Is it a cat? (O bir kedi mi?)
Yes, it is. – No, it isn’t.

“Is” ve “are” (vardır) anlamını vermek için (there) ile birlikte kullanılabilir. There is tekil ve sayılamaz isimlerin önüne, there are ise çoğul kelimelerin önüne getirilir.

There is a pen on the table. (Masanın üzerinde bir kalem var.)
There is a book and a pen on the table. (Masanın üstünde bir kitap ve kalem var.)
There is some milk in the bottle. (Şişede biraz süt var.)
There aren’t any books in my bag. (Çantamda hiç kitap yok.)
There isn’t anyone in the garden. (Bahçede hiç kimse yok.)

There are pens on the table. (Masanın üzerinde kalemler var.)
There are tomatoes and potatoes in the fridge. (Buzdolabında domates ve patates var.)
There aren’t any onions and garlics. (Hiç soğan ve sarımsak yok.)

89 thoughts on ““Am, is, are” Örnek Cümleler

  1. There isn’t any books in my bag.(çantamda hiç kitap yok) cümlesi
    There aren’t any books in my bag olması gerekmiyor mu?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


DİKKAT AŞAĞIDAKİ YAZIYI OKUMADAN YORUM YAZMAYIN!
TÜRK CEZA KANUNU MADDE 125. - (1) Sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.
(2) Fiilin, mağduru muhatap alan sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle işlenmesi hâlinde, yukarıdaki fıkrada belirtilen cezaya hükmolunur.
Yazılan tüm yorumlar ve IP adresleri veritabanında ve sunucu kayıtlarında tutulmaktadır. Hakaret ve sövme durumunda savcılık kanalıyla kişilerin IP adresinden yerleri tespit edilebilmektedir. Sövenler hakkında gerekli işlemler başlatılacaktır. Yorumlarınızı dikkatli yapınız!


TANITIM: İngilizceDers.org sitesi bedava ingilizce ders içerir. Bu sitede yer alan ingilizce ders kitabı konu anlatımları öğrencilere yardımcı olmak amacıyla hazırlanmıştır.
TELİF UYARISI: Bu sitedeki çalışmalar (ingilizce ders) özgün olup, bir emeğin ürünüdür. İzinsiz başka bir sitede yayınlanması veya paylaşılması yasaktır. Telif hakkı ingilizcenet.org yabancı dil eğitim projesine aittir.
HER TÜRLÜ SORUN İÇİN İRTİBAT KURUNUZ:
İLETİŞİM: ingilizceforum@gmail.com

error: