Gelecek Zaman (The Future Tense)

Topics: , , , , ,

The Future Tense (Gelecek Zaman) – Cümle Yapısı

(The Form of the Future Tense)

İngilizcede gelecek zaman, özne ile temel fiil arasına yardımcı fiil olarak “will” in getirilmesiyle yapılır.

Olumlu: Özne + will + Fiil + Nesne
Olumsuz: Özne + will not (won’t) + Fiil + Nesne
Soru: Will + Özne + Fiil + Nesne

I will work. (Ben çalışacağım.)
I will not work. (Ben çalışmayacağım.)
Will you work? (Sen çalışacak mısın?)

Olumlu Hali Olumsuz Hali Soru Hali
I will do my homework.
You will sleep.
He/She/It will drink milk.
We will help him.
You will study English.
They will go home.
I will not do my homework.
You will not sleep.
He/She/It will not drink milk.
We will not help him.
You will not study English.
They will not go home.
Will I do my homework?
Will you sleep?
Will he/she/it drink milk?
Will we help him?
Will you study English?
Will they go home?

Bu tense’de, I will, you will, he will, we will gibi ifadeler yerine I’ll, you’ll, he’ll, we’ll gibi kısaltılmış ifadeler kullanabilirsiniz.

Olumsuz halinde “will not” yerine kısaltılmış halini “won’t” kullanabilirsiniz.

I’ll go home. (Ben eve gideceğim.)
I won’t go home. (Ben eve gitmeyeceğim.)
Will you go home? (Sen eve gidecek misin?)

Gelecek zaman yapımında kullanılan diğer bir kalıbımız da “be going to” dur.”Be going to” nun “go” (gitmek) fiiliyle bir ilgisi yoktur. Nitekim “be going to” kendinden sonra gelen fiile “-ecek, -acak” anlamı kazandırır. “Be going to” nun içerisinde yer alan “be” (olmak) fiili özneye göre “am/is/are” şeklinde çekimlenir.

I’m going to do homework. (Ben ödev yapacağım.)
You’re going to drink water. (Sen su içeceksin.)
He’s going to run. (O koşacak.)
It’s going to rain. (Yağmur yağacak.)
We’re going to sleep. (Biz uyuyacağız.)
They’re going to go abroad. (Onlar yurtdışına gidecekler.)

“am/is/are going to” nun geçmiş zaman hali “was/were going to” dur. Benzer şekilde “will” in geçmiş zaman hali için “would” kullanılır.

“Be going to” ve “will” arasındaki kullanım farkları konunun devamında yer almaktadır.

The Future Tense – Kullanımı

(The Uses of the Future Tense)

WILL

Geleceğe yönelik bir tahminde bulunurken  “will” veya “be going to” kullanılır.

I will go to the cinema tomorrow. (Ben yarın sinemaya gideceğim.)
I’m going to do shopping today. (Ben bugün alışveriş yapacağım.)

Konuşma anında yapmaya karar verdiğiniz bir eylemi ifade etmek için “will” kullanabilirsiniz.

Ayşe: I have a headache. (Başım ağrıyor)
Ali: Wait a minute. I’ll bring an aspirin for you. (Bir dakika bekle. Sana bir aspirin getireyim.)

Fatih: I’m very thirsty. (Ben çok susadım.)
Özge: I’ll bring you a glass of water. (Sana bir bardak su getireyim.)

Söz verirken “will” kullanılır.

I promise that I’ll call you when I arrive. (Vardığımda seni arayacağıma söz veriyorum.)

SHALL

Birinci tekil ve çoğul şahıslarda “will” yerine “shall” de kullanabilirsiniz.

I shall go to school. (Ben okula gideceğim.)

Bir kimsenin fikrini almak istediğinizde birinci ve üçüncü tekil şahıslarla “shall” kullanabilirsiniz.

Shall I open the window? (Pencereyi açayım mı?)
Shall he go home? (O, eve gitsin mi?)

GOING TO

“Be going to” genellikle bir yerden bir yere hareket bildiren “go, come” gibi fiillerle pek kullanılmaz.

I am going to go home. (Ben eve gideceğim)
yerine
I am going home tomorrow. (Ben yarın eve gidiyorum/gideceğim)
veya
I’ll go home. (Ben eve gideceğim.)
ifadelerini kullanmak daha mantıklı olur.

Önceden planlanan bir eylemden, kesin alınmış kararlardan ve geleceğe yönelik belirtileri olan durumlardan bahsederken “going to” tercih edilir.

When I retire, I’m going to live in Malatya.  (Emekli olduğumda Malatya’da yaşayacağım.)
[Geleceğe yönelik bir plan, niyet veya verilmiş kesin karar…]

Look at those black clouds. It’s going to rain soon. (Şu siyah bulutlara bakın. Birazdan yağmur yağacak.)
[Belirtilere göre tahminde bulunma söz konusu…]

Kullanım konusunu kısaca özetlemek gerekirse;

WILL = Tahmin (prediction), isteklilik (willingness), teklif (offer), söz verme (promise)
GOING TO = Tahmin (prediction), bulgular (evidences), planlar (prior plans), kesin karar (decision)

Will ve Be Going to arasındaki farklarla ilgili geniş bir konu anlatımı için buraya tıklayınız.

Gelecek zamanla kullanabileceğiniz bazı zaman zarfları şunlardır:

tomorrow (yarın)
next year (gelecek yıl)
next month (gelecek ay)
next week (gelecek hafta)
next summer (gelecek yaz)
in three days (üç gün sonra)
ten minutes later (on dakika sonra)
soon (az sonra, yakında)

gibi…

Gelecek Zamanın Zaman Bağlaçlarıyla Kullanımı

When, while, before, after ve as soon as” gibi zaman bağlaçları geçmiş zamanda kullanıldığı gibi gelecek zamanda da kullanılabilir.

Önce: I will have breakfast. (Kahvaltı yapacağım.)
Sonra: I will go to school. (Okula gideceğim.)

After I have breakfast, I will go to school. (Ben kahvaltı yaptıktan sonra okula gideceğim.)
Before I go to school, I will have breakfast. (Ben okula gitmeden önce kahvaltı yapacağım.)

Yukarıdaki her iki örneğimizde de “after” ve  “before” un bulunduğu yan cümlelerde “will” ve “going to” yerine geniş zaman (simple present tense) kullanılmıştır. Ana cümlede ise “will” veya “be going to” kullanılmıştır.

Yan cümlede asla gelecek zaman “will” veya “going to” kullanılmaz. Aşağıdaki cümle yapılarında görüldüğü üzere sadece ana cümlede kullanılabilir.

After
Before
As soon as + Simple Present Tense (Geniş Zaman) + Will/Going to (Gelecek Zaman)
When
Until

I will do homework when I arrive at home. (Ben eve vardığımda ödev yapacağım.)
He is going to call you when he arrives at home. (O, eve vardığında seni arayacak.)
Kaynak: www.ingilizceders.org

77 thoughts on “Gelecek Zaman (The Future Tense)

  1. Gerçekten işime yarıyo. Sınavda İnşallah Çıkar bunlar off çokk ezber yaptım.. Boşa Gitmesin Lütfennn
    Emeği Geçen Kişilere Çokkk Teşekkür Ediyorum :)))

  2. Süper yarın ki sınavım için işime çok yarayacağını umuyorum.Emeği geçenlere teşekkür ediyorum…Çok Teşekkürler. 😀

  3. Allah razı olsun kim hazirlamissa ellerine sağlık ne kadar işime yaradı aldığınız para helal olsun size

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


DİKKAT AŞAĞIDAKİ YAZIYI OKUMADAN YORUM YAZMAYIN!
TÜRK CEZA KANUNU MADDE 125. - (1) Sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.
(2) Fiilin, mağduru muhatap alan sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle işlenmesi hâlinde, yukarıdaki fıkrada belirtilen cezaya hükmolunur.
Yazılan tüm yorumlar ve IP adresleri veritabanında ve sunucu kayıtlarında tutulmaktadır. Hakaret ve sövme durumunda savcılık kanalıyla kişilerin IP adresinden yerleri tespit edilebilmektedir. Sövenler hakkında gerekli işlemler başlatılacaktır. Yorumlarınızı dikkatli yapınız!


TANITIM: İngilizceDers.org sitesi bedava ingilizce ders içerir. Bu sitede yer alan ingilizce ders kitabı konu anlatımları öğrencilere yardımcı olmak amacıyla hazırlanmıştır.
TELİF UYARISI: Bu sitedeki çalışmalar (ingilizce ders) özgün olup, bir emeğin ürünüdür. İzinsiz başka bir sitede yayınlanması veya paylaşılması yasaktır. Telif hakkı ingilizcenet.org yabancı dil eğitim projesine aittir.
HER TÜRLÜ SORUN İÇİN İRTİBAT KURUNUZ:
İLETİŞİM: ingilizceforum@gmail.com

error: