How many & how much?

Topics: , , , , ,

Many & Much

İngilizce’de “many” ve “much” miktar belirten kelimelerdir.

Many

“Many” sayılabilir (countable) isimlerle kullanılır; “çok”, “çok sayıda”, “çoğu”, “birçok” gibi anlamlara gelir. “Many” ile kullandığımız isimler çoğul hale getirilmelidir.

Many + Countable Noun (Çoğul Sayılabilir İsim)

I have so many friends. – Bir sürü arkadaşım var.
I don’t know many students in the school. – Okuldaki çoğu öğrenciyi tanımıyorum.

Dikkat: Yukardaki örneklerde “many” sayılabilir isimlerle kullanılmıştır. İsimler çoğul halde olmalıdır.

Much

“Much” sayılamaz isimlerle kullanılır; “çok”, “fazla”, “çok fazla”, “çok miktarda” gibi anlamlara gelir. “Much” ile kullandığımız isimler azlık/çokluk belirttiği için çoğul hale getirilemez.

Much + Uncountable (Sayılamayan İsim)

There isn’t much milk in the bottle. – Şişede fazla süt yoktur.
I don’t drink much tea. – Fazla çay içmem.

“Many” ve “much” ın her ikisini de karşılaştıracak olursak şu örnekleri inceleyebiliriz:

There are many university students in this city. – Bu şehirde çok sayıda üniversite öğrencisi var.
There are much water in the store. – Depoda çok fazla su var.

İlk örnekte “many” sayılabilir isimle, ikinci örnekte “much” sayılamaz isimle kullanılmıştır. Her iki cümlede de “çok” anlamında kullanılan bu ifadeler miktar belirtir.

How Many?

“How many” sayılabilir isimlerle kullanılır; “kaç tane” anlamına gelir.

How many + Countable Noun (Sayılabilir İsim) + Auxiliary Verb (Yardımcı Fiil) + Subject (Özne) + Verb (Temel Fiil) + Other Participles (Cümlenin Diğer Öğeleri)

How many pages do you read? – Kaç sayfa okuyorsun?
How many students are there in the classroom? – Sınıfta kaç öğrenci var?
How many teachers are there in this school? – Bu okulda kaç tane öğretmen var?

How Much?

“How much” sayılamaz isimlerle kullanılır; “ne kadar” anlamına gelir.

How much + Uncountable Noun (Sayılabilir İsim) + Auxiliary Verb (Yardımcı Fiil) + Subject (Özne) + Verb (Temel Fiil) + Other Participles (Cümlenin Diğer Öğeleri)

How much water do you need? – Ne kadar suya ihtiyacınız var?
How much milk do the kids drink? – Çocuklar ne kadar süt içiyor?

Örnek Cümleler

* How much money do you have? – Ne kadar paran var?
* How many people live in your city? – Şehrinizde kaç tane insan yaşıyor?
* How much does that book cost? – Bu kitap ne kadar (ücret)?
* How much ice is there? – Ne kadar pirinç var?
* How many apples are there in the basket? – Sepette kaç tane elma var?
* How much petrol do we need? – Ne kadar petrole ihtiyacımız var?
* How many children are in the class? – Sınıfta kaç tane çocuk var?
* How many teachers do you have? – Kaç tane öğretmeniniz var?

Kaynak: www.ingilizceders.org

36 thoughts on “How many & how much?

  1. how muchla soru sorarken are there olmazmı hiç hep is there mi olur
    How much ice is there? bu tarz yani are olmazmı hiç çünkü muchı normal kullanırken are oluyor sorudamı olmuyor merak ettim
    There isn’t much milk in the bottle. “is li”
    There are much water in the store “are li” soru formunda are lı örnek yok ama

  2. how much tan sonra cmle dizilimi anlatılırken dizilimde countable noun ifadesi sanırım yanlış olmuş uncountable noun olması gerekmez miydi?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


DİKKAT AŞAĞIDAKİ YAZIYI OKUMADAN YORUM YAZMAYIN!
TÜRK CEZA KANUNU MADDE 125. - (1) Sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.
(2) Fiilin, mağduru muhatap alan sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle işlenmesi hâlinde, yukarıdaki fıkrada belirtilen cezaya hükmolunur.
Yazılan tüm yorumlar ve IP adresleri veritabanında ve sunucu kayıtlarında tutulmaktadır. Hakaret ve sövme durumunda savcılık kanalıyla kişilerin IP adresinden yerleri tespit edilebilmektedir. Sövenler hakkında gerekli işlemler başlatılacaktır. Yorumlarınızı dikkatli yapınız!


TANITIM: İngilizceDers.org sitesi bedava ingilizce ders içerir. Bu sitede yer alan ingilizce ders kitabı konu anlatımları öğrencilere yardımcı olmak amacıyla hazırlanmıştır.
TELİF UYARISI: Bu sitedeki çalışmalar (ingilizce ders) özgün olup, bir emeğin ürünüdür. İzinsiz başka bir sitede yayınlanması veya paylaşılması yasaktır. Telif hakkı ingilizcenet.org yabancı dil eğitim projesine aittir.
HER TÜRLÜ SORUN İÇİN İRTİBAT KURUNUZ:
İLETİŞİM: ingilizceforum@gmail.com

error: