İngilizce Şart Cümleleri, If Clause – Conditional Sentences (Type 1, 2, 3)

Topics: , , , , ,

Bu sayfada “conditional clause” veya “if clauses” olarak da bilinen İngilizce şartlı cümleler konusunu kısaca işleyeceğiz.

İngilizcede “if” eğer anlamına gelir ve şart cümlelerinde kullanılır.

İki cümleden oluşan “conditional” cümlelerde, birbirine bağlı iki durumun hangi şartlar sağlanırsa gerçekleşeceği ifade edilir. İki cümlecikten oluşan şart cümlelerinde “if” bulunan kısım (if clause) gerçekleştirilmesi gereken şartı belirten kısımdır. Diğer cümle ise “if”li kısımda belirtilen eylemin gerçekleşmesi durumunda ne olacağını belirten ana cümledir (main clause). Cümleye her ikisiyle de başlanabilir. “If clause” sonda yer alıyorsa “if” ten önce virgül kullanılmaz.

“If clause” yapısı çok basit bir konudur. “If ………. ” yapısını Türkçeye “Eğer ……. -sa/se” şeklinde çevirebiliriz.

Örnek cümle: “If I go to Ankara, I will visit Anitkabir.” (Eğer Ankara’ya gidersem, Anıtkabir’i ziyaret edeceğim.)

“Conditional sentences” üç kategoride grupladırılır. Şimdi bunları sırasıyla inceleyelim.

Conditional Sentence Type 1 (Birinci Tip)

If + Simple Present Tense, + Will VERB

Bu yapıyla gelecekle ilgili olası olaylar anlatılır.

If I pass the exam, I’ll go to the university. (Sınavı geçersem, üniversiteye gideceğim.)

If you study hard, you will get a good mark. ( Sıkı çalışırsan, iyi not alacaksın.)

If she does not (doesn’t) tell the truth, Nobody will trust her anymore. ( Eğer doğruyu söylemezse, artık ona kimse inanmayacak.)

Conditional Sentence Type 2 (İkinci Tip)

If + Past Tense, + Would VERB

Bu yapıyla “o anda gerçekle ters düşen bir durumun olması halinde ne olurdu” ifadesi vurgulanır. “If clause” kısmında belirtilen eylem o esnada yoktur, gerçek değildir; “olsa ne olurdu” durumu anlatılır.

If I found her address, I would send an invitation card to her. (Onun adresini bulsam, ona bir davetiye kartı gönderirdim.)

If I had money, I would have a holiday. (Param olsa tatil yapardım.)

What would you do if you had 1.000.000 dollars? (1.000.000 doların olsa ne yapardın?)

If I were you, I wouldn’t do this. (Senin yerinde olsaydım, bunu yapmazdım.)

gibi…

Conditional Sentence Type 3 (Üçüncü Tip)

If + Past Perfect Tense, + would have (+past participle of verb)

Bu yapıyla geçmişte kalan olaylar anlatılır. “Geçmişte şu olsaydı şöyle olmuş olurdu” durumu anlatılır.

If I had found her address, I would have sent an invitation card to her. (Onun adresini bulsaydım, ona bir davetiye göndermiş olurdum.)

If she had been careful, the accident wouldn’t have happened. ( Eğer dikkatli olsaydı, kaza olmamış olurdu.)

NOT: Bazen farklı zamanlarla da kullanılabileceğini unutmayınız. Konu kısaca anlatılmıştır…

37 thoughts on “İngilizce Şart Cümleleri, If Clause – Conditional Sentences (Type 1, 2, 3)

  1. guzel ama birz yetersiz daha cok orneklerle ve daha iyi bir anlatımla belkide daha iyi olacak

  2. Çok güzel olmuş. 6.sınfa gidiyorum ve tam aynı konulardan öğreniyorduk. Tekrar etmiş oldum teşekkürler 🙂 Ellerinize sağlık.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


DİKKAT AŞAĞIDAKİ YAZIYI OKUMADAN YORUM YAZMAYIN!
TÜRK CEZA KANUNU MADDE 125. - (1) Sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.
(2) Fiilin, mağduru muhatap alan sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle işlenmesi hâlinde, yukarıdaki fıkrada belirtilen cezaya hükmolunur.
Yazılan tüm yorumlar ve IP adresleri veritabanında ve sunucu kayıtlarında tutulmaktadır. Hakaret ve sövme durumunda savcılık kanalıyla kişilerin IP adresinden yerleri tespit edilebilmektedir. Sövenler hakkında gerekli işlemler başlatılacaktır. Yorumlarınızı dikkatli yapınız!


TANITIM: İngilizceDers.org sitesi bedava ingilizce ders içerir. Bu sitede yer alan ingilizce ders kitabı konu anlatımları öğrencilere yardımcı olmak amacıyla hazırlanmıştır.
TELİF UYARISI: Bu sitedeki çalışmalar (ingilizce ders) özgün olup, bir emeğin ürünüdür. İzinsiz başka bir sitede yayınlanması veya paylaşılması yasaktır. Telif hakkı ingilizcenet.org yabancı dil eğitim projesine aittir.
HER TÜRLÜ SORUN İÇİN İRTİBAT KURUNUZ:
İLETİŞİM: ingilizceforum@gmail.com

error: