All Stories in 8. SINIF

8. Sınıf 2. Ünite 4. Test

8. Sınıf 2. Ünite 4. Test

8. sınıf 2. Ünite 4. Test Aşağıdaki test, 8. sınıf 2. ünite kapsamında öğrenilmesi gereken başlıca konularla ve kazanımlarla ilgili soruları içerir. Bu test, sınavlardan yüksek not almanıza yardımcı olacak önemli kelimeleri ve konuları içerir. Toplam 10 sorudan oluşan testi 10 dakika içerisinde çözmeniz önerilir. …

Too and Enough Konu Anlatımı

Too and Enough Konu Anlatımı

TOO AND ENOUGH KONU ANLATIMI;  Too ve enough için aşağıda temel formüller verilmiştir. too + adjective(sıfat) too + adjective(sıfat) + infinitive(to) enough + noun(isim) adjective(sıfat) + enough enough + infinitive(to) TOO: “Aşırı”, “çok fazla” gibi anlamlara gelir. Too, sıfatlardan önce kullanılır. Your hands are too …

Must / Mustn't Konu Anlatımı

Must / Mustn’t Konu Anlatımı

MUST KONU ANLATIMI Zorunluluk ifade etmek için kullanılan “-meli, -malı” kipidir. Olumsuz hali ise “mustn’t” veya “must not” getirilerek yapılır. Yasakları veya kuralları ifade etmek için olumsuz hali kullanılabilir. MUST / MUSTN’T (OLUMLU / OLUMSUZ) CÜMLE YAPILARI:  Must veya mustn’t, cümlenin öznesine göre çekimlenmez. Must veya …

8. Sınıf 2. Ünite Test-3

8. Sınıf 2. Ünite Test-3

8. Sınıf 2. Ünite (Road to Success), Learning Skills, Multiple Intelligences, Left and Right Brains konulu deneme sınavıdır. Süre: 10 dakika Soru sayısı: 10 Seviye: Orta Her bir sorunun altında cevabı yer almaktadır. Başarılar.   1. Aşağıdaki cümlede verilen boşluğu en uygun şekilde doldurunuz. A) realistically B) …

Adjectives with -ed & -ing Konu Anlatımı

Adjectives with -ed & -ing Konu Anlatımı

İngilizcede -ing ve -ed takısı kullanarak fiilleri sıfat haline çevirmek mümkündür. Örneğin; frighten: korkutmak frightening: korkutucu, korkunç worry: endişelenmek worried: endişeli, endişelenmiş bore: sıkmak, usandırmak boring: sıkıcı bored: sıkılmış gibi… Şimdi gelelim -ing ile -ed takılarının fiillere kazandırdıkları anlamsal farklılıklara… -ING SIFAT TAKISI Fiiller -ing …

8. Sınıf 2. Ünite Multiple Intelligences, Right/Left Brain Konu Anlatımı

8. Sınıf 2. Ünite Multiple Intelligences, Right/Left Brain Konu Anlatımı

Bu yıl İngilizce ders kitabında Multiple Intelligences (Çoklu Zeka) konusunu yok. Ancak İngilizce öğretmeniniz bu konuyu işlemiş olabilir. Ortaöğretime Geçiş için yapılacak Ortak Sınavda bu konudan soru çıkıp çıkmayacağı konusunda henüz kesin bir bilgi yok. Dolayısıyla öğretmeniniz bu konuyu işlemediyse bile 30 dakikanızı ayırıp çalışmanızda …

8. Sınıf 2. Ünite Test -2 (Multiple Intelligences)

8. Sınıf 2. Ünite Test -2 (Multiple Intelligences)

8. sınıf 2. ünite – Test 2 8. sınıf 2. ünite Learning skills kapsamında Multiple Intelligences konusuyla ilgili on soruluk denemedir. Soru sayısı: 10 Süre: 10 dakika Seviye: Kolay Konu: Multiple Intelligences (-Learning Skills) Her sorunun doğru cevabı sorunun altında yer almaktadır. Kendinizi sınayınız. 1. …

8. Sınıf 2. Ünite Test 1

8. Sınıf 2. Ünite Test 1

8. sınıf 2. ünite (Teen Life) Test Çöz… 2. Üniteyle ilgili kitapta geçen konular ve kelimeler başta olmak üzere toplam 10 soru içeren çoktan seçmeli testler yer almaktadır. Aşağıdaki bağlantılara tıklayarak 8. sınıf 2. ünite ingilizce dersi konu ve kazanım testlerine ulaşabilirsiniz. 2. ÜNİTE İNGİLİZCE TESTLER  8. …

Should, Shouldn't Konu Anlatımı

Should, Shouldn’t Konu Anlatımı

Should, shouldn’t konu anlatımı: Karşı tarafa tavsiyede bulunmak veya öğüt vermek için should/shouldn’t kullanabilirsiniz. Should, fiile (yap)malı anlamını katar; shouldn’t ise olumsuz hali olup (yap)mamalı anlamını veren ektir. Soru halinde ise should/shouldn’t öznenin önüne getirilir. Should ve shouldn’t olan cümlelerde fiile herhangi bir ek getirilmez. …

He should drive the car carefully.

Adverbs Konu Anlatımı (İngilizcede Zarflar)

İngilizcede zarflar (adverbs) konu anlatımı… ADVERBS (ZARFLAR) Adverbs (zarflar) fiilleri niteler. Genellikle İngilizcede cümlenin sonunda yer alır veya fiilden sonra gelir. Zarflar, bir eylemin ne zaman, nasıl ve hangi sıklıkta olduğunu ifade eden kelimelerdir. Zarflar sıfatların -ly takısı almasıyla oluşturulur. Örneğin; Careful (Sıfat) – Dikkatli …

If Clause Konu Anlatımı – 1

IF CLAUSE KONU ANLATIMI – 1 If, İngilizcede “eğer” anlamına gelir. Şart cümlesi oluşturmak için if kullanılır. If bulunduğu cümleye -se/-sa şart kipini katar: If I go to Ankara….. (Eğer Ankara’ya gidersem….) If he learns English….. (Eğer İngilizce öğrenirse….) If she becomes rich….. (Eğer zengin …

Imperatives Konu Anlatımı (Emir Cümleleri)

Imperatives (İngilizce Emir Cümleleri) Konu Anlatımı… * İngilizcede emir cümlesi kurmak için fiil en başa getirilir. * Fiilden sonra nesne getirilebilir. * Fiile herhangi bir ek getirilmez. * Emir cümlelerinde özne yoktur. Örnek: Come here. (Buraya gel.) Go to school. (Okula git.) Bring your book. …

In Case Konu Anlatımı

In Case Konu Anlatımı

IN CASE “In case” iki cümleyi birbirine bağlayan bir bağlaçtır. “İhtimaline karşılık, olursa diye” gibi anlamları verir. Gelecekte olması muhtemel durumlara karşı alınacak önemleri ifade ederken “in case” bağlacını kullanırız. Diğer bir ifadeyle “in case” ihtimal (olasılık) belirtmek için kullanılır. Konunun daha iyi anlaşılması için aşağıdaki örnek cümleleri inceleyiniz. “Take you …

Tags: ,

So That Konu Anlatımı

So That Konu Anlatımı

‘SO THAT’ BAĞLACI “So that” İngilizcede amaç belirtmek için kullanılan bir bağlaçtır. “So that” bağlacı Türkçeye genellikle “olsun diye” veya “-mek için” şeklinde çevirilir. “So that” amaç veya sebep belirten cümlenin önüne getirilir. Can you move that chair over to the corner so that I …

Tags: ,

So ... That / Such ... That Konu Anlatımı

So … That / Such … That Konu Anlatımı

So … that ve such … that sonuç cümlecikleri oluşturmada kullanılır. Bu ifadeler, öyle … ki veya o kadar … ki anlamını verir. So … That (so + sıfat + that) So … that ifadesinin ortasına sadece sıfat getirilir. He is so hardworking that he …

Tags: ,

Since & For

Since & For

Bu konuya geçmeden önce “Present Perfect Tense” konusunu öğrenmenizde fayda var. FOR “For” kelimesinin birinci anlamı “… için” dir. Ancak the Present Perfect Tense ile kullanıldığında belirli bir süre için (şu kadar süre boyunca) manasında kullanılır. Diğer bir ifadeyle geçmişten içinde bulunduğumuz vakte kadar geçen …

Tags: , , ,

"Am, is, are" Örnek Cümleler

“Am, is, are” Örnek Cümleler

Was/Were örnekleri için buraya tıklayınız. Am/Is/Are için örnek cümleler aşağıda yer almaktadır. İngilizcede yüklemi “fiil” olmayan geniş zaman cümlelerde özneden sonra “am, is, are” yardımcı fiilleri kullanılır. Bu yardımcı fiiller soru cümlelerinde öznenin önüne getirilir. Olumsuz cümlelerde “not” eki alırlar veya kısaltılmış halleriyle “isn’t, aren’t” kullanılır. AM/IS/ARE OLUMLU CÜMLELER I am a …

Tags:

İngilizce Şart Cümleleri, If Clause - Conditional Sentences (Type 1, 2, 3)

İngilizce Şart Cümleleri, If Clause – Conditional Sentences (Type 1, 2, 3)

Bu sayfada “conditional clause” veya “if clauses” olarak da bilinen İngilizce şartlı cümleler konusunu kısaca işleyeceğiz. İngilizcede “if” eğer anlamına gelir ve şart cümlelerinde kullanılır. İki cümleden oluşan “conditional” cümlelerde, birbirine bağlı iki durumun hangi şartlar sağlanırsa gerçekleşeceği ifade edilir. İki cümlecikten oluşan şart cümlelerinde …

Tags: , , , , ,

Gelecek Zaman (The Future Tense)

Gelecek zaman the future tense will, shall, be going to nun kullanımı gelecek zaman zarfları gelecek zaman future tense ile ilgili örnek cümleler, sorular, alıştırmalar, exercises; Gelecek zaman future tense will in kullanımı cümle yapısı; will ve shall in kullanımı örnek cümleler ve arasındaki fark, Gelecek zamanın zaman bağlaçlarıyla kullanımı…

Tags: , , , , ,

Present Perfect Continuous Tense

The Present Perfect Continuous Tense konu anlatımı, the Present Perfect Continuous Tense ile ilgili örnek cümleler, kullanımı, cümle yapısı, örnek cümleler…

Tags: ,TANITIM: İngilizceDers.org sitesi bedava ingilizce ders içerir. Bu sitede yer alan ingilizce ders kitabı konu anlatımları öğrencilere yardımcı olmak amacıyla hazırlanmıştır.
TELİF UYARISI: Bu sitedeki çalışmalar (ingilizce ders) özgün olup, bir emeğin ürünüdür. İzinsiz başka bir sitede yayınlanması veya paylaşılması yasaktır. Telif hakkı ingilizcenet.org yabancı dil eğitim projesine aittir.
HER TÜRLÜ SORUN İÇİN İRTİBAT KURUNUZ:
İLETİŞİM: ingilizceforum@gmail.com

error: