All Stories in DİLBİLGİSİ

Simple Present Konu Anlatımı

Simple Present Konu Anlatımı

İNGİLİZCE CÜMLE YAPISI İngilizcede cümle yapısı   “Özne + Yüklem + Nesne”   şeklindedir. Örnek: He            drinks          tea.      (O çay içer.) Özne   +     Fiil     +   Nesne SIMPLE PRESENT (GENİŞ ZAMAN) Günlük rutinleri, alışkanlıkları, genel durumları ve bilimsel gerçekleri ifade etmek için Geniş Zaman (Simple Present) kullanılır. …

Possessive Pronouns

Possessive Pronouns

Subject Pronouns, özne konumunda ismin yerine kullanılan zamirlerdir. Örnek: He is a teacher. (O, bir öğretmendir.) We are students. (Biz öğrenciyiz.) Possessive Adjectives, sahiplik bildirmek için ismin önüne gelir. Örnek: It is my book, (O, benim kitabım.) Possessive pronouns, iyelik zamirleridir. Mine, yours, his, ours, …

Subject Pronouns, Possessive Adjectives, Possessive Pronouns, Object Pronouns

Subject Pronouns (Özne Zamirleri/Özne Konumundaki Kişi Zamirleri) I Ben You Sen He O (bay) She O (bayan) It O (hayvan,cansız,bitki vs) We Biz You Siz They Onlar Cümlede özne konumunda kullanılırlar. I am a teacher. Ben bir öğretmenim. (Ben öznedir) She has got two sisters. …

Present Simple Konu Anlatımı

Present Simple Konu Anlatımı

Present Simple Tense (Geniş Zaman Konu Anlatımı) Olumlu cümle nasıl yapılır? İngilizcede cümle sırası “özne+yüklem+nesne…” şeklindedir. Öncelikle bunu unutmayalım. Gel gelelim Present Simple (Geniş Zaman) cümle yaparken dikkat etmemiz gereken hususlara. Simple İngilizcede “basit,sade vb.” anlamlara gelir. Present Simple’da olumlu cümle yapmak basittir. Hiçbir yardımcı …

"Will" ve "Be Going To" Arasındaki Farklar

“Will” ve “Be Going To” Arasındaki Farklar

Will & Be going to arasındaki farklar nelerdir? Will ve be going to ‘nun her ikisi de gelecek zamanda kullanılır. Kullandığımız fiile “-ecek” gelecek zaman kip ekini ekler. Fakat kullanım alanları farklıdır. WILL KULLANIMI Will, cümleye -ecek, -acak anlamını katar: I will go to Istanbul …

Frequency Adverbs

İngilizcede Sıklık Zarfları (Frequency Adverbs), Simple Present cümlelerde genellikle özne ile yükle arasında kullanılır. Örnek: I usually go to the gym. / I never drink tea. Aşağıdaki Frequency Adverbs tablosunu inceleyiniz. The table was received from grammar.cl

ingilizcede sıklık zarfları

ingilizcede sıklık zarfları (frequency adverbs in english):   Frequency Adverb of Frequency Example Sentence 100% always (daima) I always get up at 8 am. 90% usually (genellikle) I usually have hamburger for breakfast. 80% normally / generally (genellikle) I normally go to the gym. 70% often* / …

Too and Enough Konu Anlatımı

Too and Enough Konu Anlatımı

TOO AND ENOUGH KONU ANLATIMI;  Too ve enough için aşağıda temel formüller verilmiştir. too + adjective(sıfat) too + adjective(sıfat) + infinitive(to) enough + noun(isim) adjective(sıfat) + enough enough + infinitive(to) TOO: “Aşırı”, “çok fazla” gibi anlamlara gelir. Too, sıfatlardan önce kullanılır. Your hands are too …

Must / Mustn't Konu Anlatımı

Must / Mustn’t Konu Anlatımı

MUST KONU ANLATIMI Zorunluluk ifade etmek için kullanılan “-meli, -malı” kipidir. Olumsuz hali ise “mustn’t” veya “must not” getirilerek yapılır. Yasakları veya kuralları ifade etmek için olumsuz hali kullanılabilir. MUST / MUSTN’T (OLUMLU / OLUMSUZ) CÜMLE YAPILARI:  Must veya mustn’t, cümlenin öznesine göre çekimlenmez. Must veya …

Should, Shouldn't Konu Anlatımı

Should, Shouldn’t Konu Anlatımı

Should, shouldn’t konu anlatımı: Karşı tarafa tavsiyede bulunmak veya öğüt vermek için should/shouldn’t kullanabilirsiniz. Should, fiile (yap)malı anlamını katar; shouldn’t ise olumsuz hali olup (yap)mamalı anlamını veren ektir. Soru halinde ise should/shouldn’t öznenin önüne getirilir. Should ve shouldn’t olan cümlelerde fiile herhangi bir ek getirilmez. …

He should drive the car carefully.

Adverbs Konu Anlatımı (İngilizcede Zarflar)

İngilizcede zarflar (adverbs) konu anlatımı… ADVERBS (ZARFLAR) Adverbs (zarflar) fiilleri niteler. Genellikle İngilizcede cümlenin sonunda yer alır veya fiilden sonra gelir. Zarflar, bir eylemin ne zaman, nasıl ve hangi sıklıkta olduğunu ifade eden kelimelerdir. Zarflar sıfatların -ly takısı almasıyla oluşturulur. Örneğin; Careful (Sıfat) – Dikkatli …

If Clause Konu Anlatımı – 1

IF CLAUSE KONU ANLATIMI – 1 If, İngilizcede “eğer” anlamına gelir. Şart cümlesi oluşturmak için if kullanılır. If bulunduğu cümleye -se/-sa şart kipini katar: If I go to Ankara….. (Eğer Ankara’ya gidersem….) If he learns English….. (Eğer İngilizce öğrenirse….) If she becomes rich….. (Eğer zengin …

Imperatives Konu Anlatımı (Emir Cümleleri)

Imperatives (İngilizce Emir Cümleleri) Konu Anlatımı… * İngilizcede emir cümlesi kurmak için fiil en başa getirilir. * Fiilden sonra nesne getirilebilir. * Fiile herhangi bir ek getirilmez. * Emir cümlelerinde özne yoktur. Örnek: Come here. (Buraya gel.) Go to school. (Okula git.) Bring your book. …

To Be (Am, Is, Are) Konu Anlatımı

Bu sayfada olmak fiili (to be)nin çekimi am, is, are konu anlatımı yer almaktadır. İngilizcede  sözcükleri gelişigüzel bir  araya getirerek cümle kurmamız mümkün değildir. Bu nedenle her cümlede özne  ve yüklem olmak zorundadır. İngilizcede temel fiil yoksa, “be” (olmak)  fiilinin çekimi yüklem görevini görür. Örneğin, …

Subject Pronouns (Kişi Zamirleri)

Subject Pronouns in English İngilizcede kişi (şahıs) zamirleri nelerdir? Kişi zamirleri cümlede kişi adlarının yerine kullanılan ben, sen, o, biz, siz, onlar gibi özne konumunda ve tek başına kullanılan sözcüklerdir. Kişi zamirleri cümlenin öznesi konumunda kullanılır. İngilizcede özne, normal bir cümlenin başına getirilir. Kişi zamirleri …

Would Konu Anlatımı

Would Konu Anlatımı

Would Konu Anlatımı ve Örnek Cümleler Geçmiş Zaman “-erdi” Kipi “Would” un tek başına kullanımı “used to” ile aynıdır. “Would” kendisinden sonra gelen fiile “-erdi” anlamını verir. Geçmişte yaptığımız eylemleri “özne + would + fiil” formülü ile ifade edebiliriz. Ancak “would”, durum fiilleri (be, become, seem gibi) …

Tags: ,

Used to Konu Anlatımı

Used to Konu Anlatımı

“Used to” geçmişteki alışkanlıklardan bahsedilirken kullanılır. Diğer bir ifadeyle geçmişte yaptığımız, artık yapmadığımız eylemleri “used to” ile ifade ederiz. “Used to” genel olarak olumlu cümlelerde kullanılır; olumsuz ve soru cümlelerinde pek kullanılmaz. “Özne + used to + Fiil + Nesne” formülüyle “used to” cümlesi kurmak …

Tags: ,

Was, Were Örnek Cümleler

Was, Were Örnek Cümleler

Was ve were örnek cümleler… Was ve were, to be (olmak) fiilinin geçmiş zaman halidir. Diğer bir ifadeyle was/were, am/is/are ‘ın geçmiş zaman halidir. Was, were ve am, is, are konu anlatımları için buraya tıklayınız. Orta düzey örnekler:  John was sad when he discovered that Sarah …

Tags: ,

Geçmiş Zaman - Örnek Cümleler

Geçmiş Zaman – Örnek Cümleler

NOT: Geçmiş Zaman (Past Tense) konusu için buraya tıklayınız. Geçmiş Zaman (Past Tense) örnek cümleler aşağıda yer almaktadır. OLUMLU CÜMLELER (Geçmiş Zaman) I watched that film last week. (Geçen hafta o filmi izledim.) I rode my bike in the street. (Bisikletimi caddede sürdüm.) I climbed …

Tags: , , , ,

Modals (İngilizcede Kipler)

Modals (İngilizcede Kipler) örnek cümleler, modals, can, could, should, ought to, may, might, meli malı, ebilmek kiplerinin ingilizcede karşılığı… ingilizce kipler ve örnek cümleler… anlamları…

Tags: , , , ,TANITIM: İngilizceDers.org sitesi bedava ingilizce ders içerir. Bu sitede yer alan ingilizce ders kitabı konu anlatımları öğrencilere yardımcı olmak amacıyla hazırlanmıştır.
TELİF UYARISI: Bu sitedeki çalışmalar (ingilizce ders) özgün olup, bir emeğin ürünüdür. İzinsiz başka bir sitede yayınlanması veya paylaşılması yasaktır. Telif hakkı ingilizcenet.org yabancı dil eğitim projesine aittir.
HER TÜRLÜ SORUN İÇİN İRTİBAT KURUNUZ:
İLETİŞİM: ingilizceforum@gmail.com

error: