All Stories Tagged With konu anlatımı

In Case Konu Anlatımı

In Case Konu Anlatımı

IN CASE “In case” iki cümleyi birbirine bağlayan bir bağlaçtır. “İhtimaline karşılık, olursa diye” gibi anlamları verir. Gelecekte olması muhtemel durumlara karşı alınacak önemleri ifade ederken “in case” bağlacını kullanırız. Diğer bir ifadeyle “in case” ihtimal (olasılık) belirtmek için kullanılır. Konunun daha iyi anlaşılması için aşağıdaki örnek cümleleri inceleyiniz. “Take you …

Tags: ,

So That Konu Anlatımı

So That Konu Anlatımı

‘SO THAT’ BAĞLACI “So that” İngilizcede amaç belirtmek için kullanılan bir bağlaçtır. “So that” bağlacı Türkçeye genellikle “olsun diye” veya “-mek için” şeklinde çevirilir. “So that” amaç veya sebep belirten cümlenin önüne getirilir. Can you move that chair over to the corner so that I …

Tags: ,

Would Konu Anlatımı

Would Konu Anlatımı

Would Konu Anlatımı ve Örnek Cümleler Geçmiş Zaman “-erdi” Kipi “Would” un tek başına kullanımı “used to” ile aynıdır. “Would” kendisinden sonra gelen fiile “-erdi” anlamını verir. Geçmişte yaptığımız eylemleri “özne + would + fiil” formülü ile ifade edebiliriz. Ancak “would”, durum fiilleri (be, become, seem gibi) …

Tags: ,

Used to Konu Anlatımı

Used to Konu Anlatımı

“Used to” geçmişteki alışkanlıklardan bahsedilirken kullanılır. Diğer bir ifadeyle geçmişte yaptığımız, artık yapmadığımız eylemleri “used to” ile ifade ederiz. “Used to” genel olarak olumlu cümlelerde kullanılır; olumsuz ve soru cümlelerinde pek kullanılmaz. “Özne + used to + Fiil + Nesne” formülüyle “used to” cümlesi kurmak …

Tags: ,

So ... That / Such ... That Konu Anlatımı

So … That / Such … That Konu Anlatımı

So … that ve such … that sonuç cümlecikleri oluşturmada kullanılır. Bu ifadeler, öyle … ki veya o kadar … ki anlamını verir. So … That (so + sıfat + that) So … that ifadesinin ortasına sadece sıfat getirilir. He is so hardworking that he …

Tags: ,

Since & For

Since & For

Bu konuya geçmeden önce “Present Perfect Tense” konusunu öğrenmenizde fayda var. FOR “For” kelimesinin birinci anlamı “… için” dir. Ancak the Present Perfect Tense ile kullanıldığında belirli bir süre için (şu kadar süre boyunca) manasında kullanılır. Diğer bir ifadeyle geçmişten içinde bulunduğumuz vakte kadar geçen …

Tags: , , ,

İngilizce Şart Cümleleri, If Clause - Conditional Sentences (Type 1, 2, 3)

İngilizce Şart Cümleleri, If Clause – Conditional Sentences (Type 1, 2, 3)

Bu sayfada “conditional clause” veya “if clauses” olarak da bilinen İngilizce şartlı cümleler konusunu kısaca işleyeceğiz. İngilizcede “if” eğer anlamına gelir ve şart cümlelerinde kullanılır. İki cümleden oluşan “conditional” cümlelerde, birbirine bağlı iki durumun hangi şartlar sağlanırsa gerçekleşeceği ifade edilir. İki cümlecikten oluşan şart cümlelerinde …

Tags: , , , , ,

The Future Perfect Continuous Tense

The Future Perfect Continuous Tense Cümle Yapısı, Kullanımı, Örnek Cümleler, The Future Perfect Continuous Tense Konu Anlatımı…

Tags: , , ,

The Future Perfect Tense

The Future Perfect Tense cümle yapısı kullanımı by the time when gibi bağlaçlarla kullanımı… The Future Perfect Tense konu anlatımı…

Tags: , , ,

The Future Continuous Tense

Future Continuous Tense, Gelecek Zaman -Gelecekte bir noktada yapıyor olacağımız eylemleri ifade etmek için kullanılır…

Tags: , , ,

Gelecek Zaman (The Future Tense)

Gelecek zaman the future tense will, shall, be going to nun kullanımı gelecek zaman zarfları gelecek zaman future tense ile ilgili örnek cümleler, sorular, alıştırmalar, exercises; Gelecek zaman future tense will in kullanımı cümle yapısı; will ve shall in kullanımı örnek cümleler ve arasındaki fark, Gelecek zamanın zaman bağlaçlarıyla kullanımı…

Tags: , , , , ,

The Past Perfect Continuous Tense

The Past Perfect Continuous Tense in Cümle Yapısı, The Past Perfect Continuous Tense in Kullanımı, Örnek cümleler, fiil çekimleri, since ve for ile kullanımına örnekler bulabilirsiniz…

Tags: , ,

The Past Perfect Tense (Miş’li Geçmiş Zaman)

İngilizcede miş’li geçmiş zaman konu anlatımı past perfect tense konu anlatımı past perfect tense ile ilgili örnek cümleler, olumlu, olumsuz ve soru hali, ingilizcede zaman bağlaçları ile kullanımı, after, before, as soon as, by the time, untill, till kullanımı ve ilgili cümleler…

Tags: , , ,

Present Perfect Continuous Tense

The Present Perfect Continuous Tense konu anlatımı, the Present Perfect Continuous Tense ile ilgili örnek cümleler, kullanımı, cümle yapısı, örnek cümleler…

Tags: ,

Present Perfect Tense

Present perfect tense tanımı kullanımı present perfect tense ile ilgili cümleler sorular örnek ifadeler yakın geçmiş zaman present perfect tense ile already, yet, never, ever gibi zarfların kullanımı, konu anlatımı, this is the first time gibi kalıplarla kullanımı…

Tags: ,

Şimdiki Zamanın Hikayesi (The Past Continuous Tense)

Şimdiki zamanın hikayesi (the past continuous tense) konu anlatımı, olumlu, olumsuz ve soru hali, örnek cümleler, past continuous tense ile ilgili cümleler, türkçe karşılığıyla birlikte çok sayıda örnek cümle ve fiillerin çekimi…

Tags: , , , ,

Geçmiş Zaman (Simple Past Tense)

İngilizcede geçmiş zaman (simple paste tense) in kullanımı, yapısı, ingilizce geçmiş zaman cümleler, geçmiş zaman kipi, geçmiş zaman örnek cümleler.. ingilizce geçmiş zaman past tense konu anlatımı… cümle yapısı, when while zaman bağlaçlarıyla kullanımı… ingilizce düzensiz fiiller… -ed takısının okunuşu ve yazımı…

Tags: , ,

Şimdiki Zaman (Present Continuous Tense)

İngilizcede Şimdiki Zaman Cümle Yapısı ve Şimdiki Zamanın Kullanım Alanları, The Form and The Uses of Present Continuous Tense, Non-Continuous Verbs, İngilizce Durum Bildiren Fiiller, Şimdiki Zamanla ilgili cümleler… ing takısının yazım kuralları ve non-progressive fiiller…

Tags: , ,

Too, So, Either, Neither

Too, So, Either, Neither konu anlatımı… Too, So, Either, Neither ile ilgili örnek cümleler… Olumlu ve olumsuz cümlelerdeki konumu ve kullanımı…

Tags: , , , , , ,

Geniş Zaman (Simple Present Tense)

ingilizce geniş zaman cümle yapısı, simple present tense in english… geniş zamanın kullanımı, geniş zaman ile ilgili cümleler, alıştırmalar, sorular, geniş zaman -es takısı kullanımı ve yazım kuralları, okunuşu; sıklık zarfları frequency adverbs örnek cümle ve anlamları…

Tags: , , , ,

  • Page 1 of 2
  • 1
  • 2
  • >


TANITIM: İngilizceDers.org sitesi bedava ingilizce ders içerir. Bu sitede yer alan ingilizce ders kitabı konu anlatımları öğrencilere yardımcı olmak amacıyla hazırlanmıştır.
TELİF UYARISI: Bu sitedeki çalışmalar (ingilizce ders) özgün olup, bir emeğin ürünüdür. İzinsiz başka bir sitede yayınlanması veya paylaşılması yasaktır. Telif hakkı ingilizcenet.org yabancı dil eğitim projesine aittir.
HER TÜRLÜ SORUN İÇİN İRTİBAT KURUNUZ:
İLETİŞİM: ingilizceforum@gmail.com

error: