Past Continuous Tense Örnek Cümleler

Past Continuous Tense Örnek Cümleler

Bu yazımızda İngilizce şimdiki zamanın hikayesi (Past Continuous Tense) konusu ile ilgili örnek cümlelere yer verilmektedir. Aşağıda Past Continuous Tense’in olumlu, olumsuz ve soru halleriyle ilgili örnek cümleler bulunmaktadır.

Past Continuous Tense (Olumlu hali)
Bu tense’in olumlu haliyle ilgili örnek cümleler aşağıda yer almaktadır. 

I was sleeping when you called yesterday.
Selma was having a party at this time last week.
Hasan was walking along the Main Street at 4 pm yesterday afternoon.
Duru was washing the dishes while her sister was drying them.
They were driving to Ankara while you were sleeping in your bed.
I was playing computer games in my room.
My father was reading newspaper in the living room.
We were talking on the phone.
The boys were going home.

Past Continuous Tense (Olumsuz hali)
Bu tense’in olumsuz hali ile ilgili örnek cümleler: 

I wasn’t listening to you while you were speaking.
Murat wasn’t having fun while everybody was enjoying the party.
Zeynep and Kadriye weren’t studying while the others were studying hard.
Hulisi and Salih weren’t playing well when I saw them.
Duygu wasn’t doing anything while her friends were doing their best.
She wasn’t listening to the teacher.

Past Continuous Tense (Soru hali)
Bu tense’in soru hali ile ilgili örnek cümleler: 

What were you doing at this time yesterday?
Where were you going when I saw you last night?
Why were you always refusing my calls yesterday ?
Were you sleeping when I call you last night?
Was she hanging out with you when her mother called?
Where were you staying last night?

Past continuous tense konu anlatımını gözden geçirdiniz mi?

Past Continuous Tense Konu Anlatımı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


DİKKAT AŞAĞIDAKİ YAZIYI OKUMADAN YORUM YAZMAYIN!
TÜRK CEZA KANUNU MADDE 125. - (1) Sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.
(2) Fiilin, mağduru muhatap alan sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle işlenmesi hâlinde, yukarıdaki fıkrada belirtilen cezaya hükmolunur.
Yazılan tüm yorumlar ve IP adresleri veritabanında ve sunucu kayıtlarında tutulmaktadır. Hakaret ve sövme durumunda savcılık kanalıyla kişilerin IP adresinden yerleri tespit edilebilmektedir. Sövenler hakkında gerekli işlemler başlatılacaktır. Yorumlarınızı dikkatli yapınız!


TANITIM: İngilizceDers.org sitesi bedava ingilizce ders içerir. Bu sitede yer alan ingilizce ders kitabı konu anlatımları öğrencilere yardımcı olmak amacıyla hazırlanmıştır.
TELİF UYARISI: Bu sitedeki çalışmalar (ingilizce ders) özgün olup, bir emeğin ürünüdür. İzinsiz başka bir sitede yayınlanması veya paylaşılması yasaktır. Telif hakkı ingilizcenet.org yabancı dil eğitim projesine aittir.
HER TÜRLÜ SORUN İÇİN İRTİBAT KURUNUZ:
İLETİŞİM: ingilizceforum@gmail.com

error: