Possessive Pronouns

Possessive PronounsSubject Pronouns, özne konumunda ismin yerine kullanılan zamirlerdir.

Örnek: He is a teacher. (O, bir öğretmendir.)
We are students. (Biz öğrenciyiz.)

Possessive Adjectives, sahiplik bildirmek için ismin önüne gelir.
Örnek: It is my book, (O, benim kitabım.)

Possessive pronouns, iyelik zamirleridir. Mine, yours, his, ours, theirs gibi iyelik zamirleri Türkçeye benimki, seninki, onunki, bizimki, onlarınki şeklinde çevirilir. Ancak possessive pronouns cümlede  ismin önüne gelmez; tek başına kullanılır.

Örnek: My house is green, but yours is blue.
Benim evim yeşil, ama seninki mavidir.

Örnek: This is your pencil, but that’s mine!
Bu senin kalemin, ama şu benimki!

Örnek: This is hers, and that’s yours.
Bu onunki, şu da seninki.

Possessive Pronouns Alıştırmaları 1

3 thoughts on “Possessive Pronouns

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


DİKKAT AŞAĞIDAKİ YAZIYI OKUMADAN YORUM YAZMAYIN!
TÜRK CEZA KANUNU MADDE 125. - (1) Sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.
(2) Fiilin, mağduru muhatap alan sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle işlenmesi hâlinde, yukarıdaki fıkrada belirtilen cezaya hükmolunur.
Yazılan tüm yorumlar ve IP adresleri veritabanında ve sunucu kayıtlarında tutulmaktadır. Hakaret ve sövme durumunda savcılık kanalıyla kişilerin IP adresinden yerleri tespit edilebilmektedir. Sövenler hakkında gerekli işlemler başlatılacaktır. Yorumlarınızı dikkatli yapınız!


TANITIM: İngilizceDers.org sitesi bedava ingilizce ders içerir. Bu sitede yer alan ingilizce ders kitabı konu anlatımları öğrencilere yardımcı olmak amacıyla hazırlanmıştır.
TELİF UYARISI: Bu sitedeki çalışmalar (ingilizce ders) özgün olup, bir emeğin ürünüdür. İzinsiz başka bir sitede yayınlanması veya paylaşılması yasaktır. Telif hakkı ingilizcenet.org yabancı dil eğitim projesine aittir.
HER TÜRLÜ SORUN İÇİN İRTİBAT KURUNUZ:
İLETİŞİM: ingilizceforum@gmail.com

error: