Present Simple Konu Anlatımı

Present Simple Tense (Geniş Zaman Konu Anlatımı)

Olumlu cümle nasıl yapılır?
İngilizcede cümle sırası “özne+yüklem+nesne…” şeklindedir. Öncelikle bunu unutmayalım. Gel gelelim Present Simple (Geniş Zaman) cümle yaparken dikkat etmemiz gereken hususlara. Simple İngilizcede “basit,sade vb.” anlamlara gelir. Present Simple’da olumlu cümle yapmak basittir. Hiçbir yardımcı fiil istemez:

I drink milk: Ben süt içerim.
I read a book: Ben bir kitap okurum.
I do my homework: Ben ödevimi yaparım
They get up early: Onlar erken kalkarlar

Yalnız He,She,It (3. Tekil şahıslar) için fiile “-s” takısı eklenir.

He washes his car: O arabasını yıkar
It drinks milk: O süt içer.
She pays the bill: O faturayı öder.
It smells very nice: O çok hoş kokar.

-S takısı nasıl eklenir?

1.Fiilin sonu “ss, sh,ch,o,x,s ve z” harfleri ie bitiyorsa fiilimize “-es” eklenir.
pass >passes       go>goes     touch> touches      brush>brushes  vs.

 1. Sonu “sesli harf+y” ile bitiyorsa sadece “-s” eklenir.
  play> plays decay> decays  employ>employs   vs.
 2. Sonu “sessiz harf+y” ile bitiyorsa “-y” harfi “-i” ye dönüşür ve sonrasında “-es” eklenir.
  cry>cries try<tries study< studies
 3. Diğer çoğu fiile sadece “-s” takısı gelir.
  put>puts write>writes read>reads     take>takes  vs.

Not: “Have” fiilinin 3. Tekil şahıs hali “Has” şeklindedir.

Olumsuz cümle nasıl yapılır?
Yukarıda yazdığımız bir cümleyi alıp ondan yola çıkalım.
“I drink milk.” (Ben süt içerim) Bu cümleyi aynen böyle bıraktığımızda olumsuz anlam veremeyiz. Bir yardımcıya ihtiyacımız var ve bu da yardımcı fiil “do” dur ve olumsuz anlam vermek için “not” olumsuzluk ekini alarak yardımımıza gelir. Yardımcı fiiller sadece olumsuz cümle değil soru cümlesi için de yardımcımızdır. “Ben süt içmem”  cümlesinde olumsuzluk eki fiile eklenmiştir. Yardımcı fiil özneye yardım edecek ama burada fiile yakın olması gerekiyor. O yüzden özneden sonra esas fiilden önce gelecek.

I  do not  drink(don’t drink) milk.    Ben süt içmem
Ö     yf      ef

They don’t like milk.       Onlar süt içmezler.
Ö       yf     ef

Selda and Melda don’t get up late    Selda ve Melda geç kalkmazlar.
Ö               yf     ef

Not: He/she/it  (3. Tekil şahıslar) yardımcı fiil olarak “does” alırlar. Does yardımcı fiilinde “s” takısı olduğundan esas fiil “s” takısı almaz.

She doesn’t eat meat: O et yemez.
He doesn’t study English: O İngilizce çalışmaz.
Ahmet doesn’t play football. Ahmet futbol oynamaz.

Soru cümlesi nasıl yapılır?
Daha önce yardımcı fiilin özneye yardım ettiğini ve bu yüzden hemen yanında olması gerektiğini belirtmiştik. Yardımcı fiil ya öznenin sağında ya da solunda olacak. Olumsuz yapıyorsak sağında , soru yapıyorsak solunda olacak. Türkçe üzerinden gidelim, eklere dikkat edelim.

Ben giderim: Olumlu cümleydi. Olumlu cümle yapmak basitti (simple). Bu yüzden yardımcıya gerek yoktu. I go

Ben gitmem: Olumsuz cümle yapmamız gerekiyor. Yardımcıya ihtiyacımız var. Olumsuzluk eki not ile kullanacağız. “Gitmem” demek için yardımcı fiilimizin esas fiile yakın olması lazım. O zaman öznenin sağında olacak. I don’t go: Ben gitmem. Özneden sonra, esas fiilden önce…

Ben gider miyim?  Soru yapmamız gerekiyor. Soru eki fiilden uzak duruyor. O zaman esas fiilden uzak olacak; öznenin sol tarafına alacağız. Do I go? Özneye yakın fiilden uzak…

Do Sally and Nelly like basketball? Sally and Nelly basketbol sever mi?
Do you want help? Yardım ister misin?

Hatırlatma:   He/She/it  (3. Tekil şahıslar) için “does” yardımcı fiili kullanılır. Does yardımcı fiilinde “-s” takısı olduğu için esas fiil “s” takısı almaz.

Does she like milk? O sütü sever mi?
Does Ali play tennis? Ali tenis oynar mı?

Not: Soru zamirleri her zaman soru cümlesinin başındadır. Daha sonra “yf+özne+ef” şeklinde sıra devam eder.

What do you like? Ne seversin?
When do you get up? Ne  zaman kalkarsın?
How do you go? Nasıl gidersin?
How much sugar does she want? Ne kadar şeker ister? (How much sugar tamlama olduğu için ayrılmaz)

Present simple ile kullanılan sıklık zarfları: always, often, usually,sometimes, rarely, seldom, hardly ever,never… Bu zarflar genel itibariyle esas fiilden önce yardımcı fiilden sonra gelir.

I rarely get up late. (Nadiren geç kalkarım)
She doesn’t usually eat meat (Çoğunlukla et yemez)

frequency-adverbs

Present simple ile kullanılan bazı ifadeler: everyday, every week, on Mondays, at weekends, in the mornings, once a day vs.

 

Aşağıda Türkçe olarak verilen basit cümleleri İngilizce olarak kurmayı deneyelim! Parantez için de kullanılacak fiil ve nesneler bulunmaktadır.

 1. Ben gelirim. (come)_________________________________________________________________.
  2. Selim ve Metin futbol oynamaz. (play football)____________________________________________.
  3. Şeyda ödevini yapar. (do her homework)________________________________________________.
  4. Onlar ne zaman gelirler. (come)_______________________________________________________?
  5. Biraz şeker istiyorum. (want some sugar)________________________________________________.
  6. Biraz kahve ister misin? (want some coffee)_____________________________________________ ?
  7. Ne kadar süt istersin? (want milk)______________________________________________________?

Şimdi boşlukları uygun şekilde dolduralım.

 1. Şerife _____________________(not/listen) to loud music.
  2. _______ they___________ (like) pasta?
  3. What time ________ Mayide______________(get up)
  4. How often ______ you _____________(brush)your teeth?
  5. Everybody ______________ (want) to be happy.
  6. I ___________(understand) you.
  7. Selvi and Naci ___________________(not/study) hard.
  8. What ________you_____________(do) in your free time?
  9.How much money ________you_________________(need?
  10. Which one ________you______________(prefer)?

CEVAP ANAHTARI:

* Simple Present Tense (Konu Anlatımı)
* Simple Present Tense
* Simple Present Tense
* Simple Present Tense
* Simple Present Tense
Simple Present Tense
Simple Present Tense
Simple Present Tense

3 thoughts on “Present Simple Konu Anlatımı

 1. SAYENİZDE İNGİLİZCE ÖĞRENİYORUM. ÇOK TEŞEKKÜRLER. ELLERİNİZE EMEĞİNİZE SAĞLIK! 🙂

 2. bir de yukarıdaki soruları yapabilseydik ve cevaplarını da verseydiniz iyi olurdu

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


DİKKAT AŞAĞIDAKİ YAZIYI OKUMADAN YORUM YAZMAYIN!
TÜRK CEZA KANUNU MADDE 125. - (1) Sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.
(2) Fiilin, mağduru muhatap alan sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle işlenmesi hâlinde, yukarıdaki fıkrada belirtilen cezaya hükmolunur.
Yazılan tüm yorumlar ve IP adresleri veritabanında ve sunucu kayıtlarında tutulmaktadır. Hakaret ve sövme durumunda savcılık kanalıyla kişilerin IP adresinden yerleri tespit edilebilmektedir. Sövenler hakkında gerekli işlemler başlatılacaktır. Yorumlarınızı dikkatli yapınız!


TANITIM: İngilizceDers.org sitesi bedava ingilizce ders içerir. Bu sitede yer alan ingilizce ders kitabı konu anlatımları öğrencilere yardımcı olmak amacıyla hazırlanmıştır.
TELİF UYARISI: Bu sitedeki çalışmalar (ingilizce ders) özgün olup, bir emeğin ürünüdür. İzinsiz başka bir sitede yayınlanması veya paylaşılması yasaktır. Telif hakkı ingilizcenet.org yabancı dil eğitim projesine aittir.
HER TÜRLÜ SORUN İÇİN İRTİBAT KURUNUZ:
İLETİŞİM: ingilizceforum@gmail.com

error: