Should, Shouldn’t Konu Anlatımı

Should, shouldn’t konu anlatımı: Karşı tarafa tavsiyede bulunmak veya öğüt vermek için should/shouldn’t kullanabilirsiniz. Should, fiile (yap)malı anlamını katar; shouldn’t ise olumsuz hali olup (yap)mamalı anlamını veren ektir. Soru halinde ise should/shouldn’t öznenin önüne getirilir. Should ve shouldn’t olan cümlelerde fiile herhangi bir ek getirilmez.

Olumlu cümle yapısı: Özne + should + fiil + nesne
Olumsuz cümle yapısı: Özne + shouldn’t + fiil + nesne
Soru cümlesi: Should/Shouldn’t + özne + fiil + nesne

You should go to bed early.
Erken yatmalısın.

We should study English.
İngilizce çalışmalı(y)ız.

Aşağıdaki örnek cümleleri inceleyiniz.
ovw
You should eat less food. (Kilolu ve fazla yemek yiyen birine daha az yemek yemesini öğüt verirken should kullanabiliriz.)
You shouldn’t eat much food. (Kilolu ve fazla yemek yiyen birine çok yemek yememesini öğüt verirken shouldn’t kullanabiliriz.)

Örnek:
Sam: I’m overweight. (Şişmanım.)
Stella: You should do sports. (Spor yapmalısın.) [Stella, çok şişman olduğunu söyleyen Sam’a tavsiyede bulunur.]
Sam: I feel very tired when I do sports. (Spor yaptığımda kendimi çok yorgun hissediyorum.)
Stella: Then, you shouldn’t eat much. (Öyleyse, fazla yemek yememelisin.) [Stella, farklı bir öneride bulunuyor. Dikkat ettiyseniz should’un olumsuzu kullanıldı.]

Akternatif kaynaklar:
– Should Konu Anlatımı

77 thoughts on “Should, Shouldn’t Konu Anlatımı

  1. bence yabanci dil ağırlıklı sınıflarının bütün konuları var.önerim olsun ben ingilizce hocası

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


DİKKAT AŞAĞIDAKİ YAZIYI OKUMADAN YORUM YAZMAYIN!
TÜRK CEZA KANUNU MADDE 125. - (1) Sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.
(2) Fiilin, mağduru muhatap alan sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle işlenmesi hâlinde, yukarıdaki fıkrada belirtilen cezaya hükmolunur.
Yazılan tüm yorumlar ve IP adresleri veritabanında ve sunucu kayıtlarında tutulmaktadır. Hakaret ve sövme durumunda savcılık kanalıyla kişilerin IP adresinden yerleri tespit edilebilmektedir. Sövenler hakkında gerekli işlemler başlatılacaktır. Yorumlarınızı dikkatli yapınız!


TANITIM: İngilizceDers.org sitesi bedava ingilizce ders içerir. Bu sitede yer alan ingilizce ders kitabı konu anlatımları öğrencilere yardımcı olmak amacıyla hazırlanmıştır.
TELİF UYARISI: Bu sitedeki çalışmalar (ingilizce ders) özgün olup, bir emeğin ürünüdür. İzinsiz başka bir sitede yayınlanması veya paylaşılması yasaktır. Telif hakkı ingilizcenet.org yabancı dil eğitim projesine aittir.
HER TÜRLÜ SORUN İÇİN İRTİBAT KURUNUZ:
İLETİŞİM: ingilizceforum@gmail.com

error: