Sıfatlarda Derecelendirme – (Comparatives and Superlatives)

Topics: , , , ,

Sıfatlarda derecelendirme (daha) anlamını veren “more, -er” veya (en) anlamını veren “most, -est” ile yapılır.

Comparative

Daha anlamını veren “-er” eki bir veya iki heceli kısa sıfatların sonuna getirilen bir ektir: younger (daha genç)

Sıfatımız uzunsa başına “more” ilgeci getirilir: more beautiful (daha güzel)

Superlative

Üstünlük anlamı katan ve Türkçedeki en anlamını veren “-est” eki de bir veya iki heceli sıfatların sonuna getirilir: the safest (en güvenli)

Eğer sıfatımız uzunsa önüne “the most” ilgeci getirilir: the most comfortable (en rahat)

Açıklamalar

more different = daha farklı

Yukarıdaki örneğimizde “different” sıfatı uzun olduğu için başına “more” getirilmiştir.

taller = daha uzun

Yukarıdaki örneğimizde “tall” sıfatı tek heceli, kısa bir sıfattır. Başına “more” getirilmesi uygun olmayacağından sonuna “-er” eki almıştır.

the most educated = en eğitimli

Yukarıdaki örneğimizde “educated” sıfatı uzun olduğu için başına en anlamını katan “most” getirilmiştir.

the shortest = en kısa

Yukarıdaki örneğimizde “short” sıfatı kısa olduğu için sonuna en anlamını katan “-est” ekini almıştır.

Kurallar

* Üstünlük belirten “-est” eki veya “most” ifadesi kullanıldığında sıfatın önüne “the” getirilir.

He is the most hardworking student. (O en çalışkan öğrencidir.)

She is the cleverest student. (O en zeki öğrencidir.)

* Tek heceli sıfatlar sadece “-er veya -est” ekleriyle kullanılabilir. İlgeç almazlar.

tall (uzun) – taller (daha uzun) – tallest (en uzun)

short (kısa) – shorter (daha kısa) – shortest (en kısa)

* Bazı iki heceli sıfatlar hem “-er veya -est” eklerini alabilir, hem de “more veya most” ilgeciyle kullanılabilir.

happy (mutlu) – happier (daha mutlu) – happiest (en mutlu)

happy (mutlu) – more happy ( daha mutlu) – most happy (en mutlu)

* İki heceli veya iki heceden uzun sıfatların başına “more veya most” getirilir.

expensive (pahalı) – more expensive (daha pahalı) – most expensive (en pahalı)

* “Than” bağlacı, “more” (daha) ilgeci veya “-er” (daha) ekiyle derecelendirilen sıfatların ardından, karşılaştırma yapmak için getirilen “-den, -dan” ekini karşılar.

Ahmet is more hardworking than Ayşe. (Ahmet, Ayşe’den daha çalışkandır.)

Ayşe is shorter than Ahmet. (Ayşe, Ahmet’ten daha kısadır.)
Kaynak: www.ingilizceders.org

15 thoughts on “Sıfatlarda Derecelendirme – (Comparatives and Superlatives)

  1. Çok teşekkür ederim . Bu site sayesinde ingilizce yazılılarimdan 100 alıyorum. Yapanların ellerine sağlik <3

  2. cok guzel olmus herseyı anladım aklımda soru ısaretı kalmadı cok tesekkurler sızı sevıyorum <3 <3 <3 😀 😀 😀 🙂 🙂 <3 canlarım bnm

  3. sizin sayenizde ingilizcede türkiye 1. dünyda 2. oldum saolun ve ing 100 100 100 sizin sayenizde sağolun

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


DİKKAT AŞAĞIDAKİ YAZIYI OKUMADAN YORUM YAZMAYIN!
TÜRK CEZA KANUNU MADDE 125. - (1) Sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.
(2) Fiilin, mağduru muhatap alan sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle işlenmesi hâlinde, yukarıdaki fıkrada belirtilen cezaya hükmolunur.
Yazılan tüm yorumlar ve IP adresleri veritabanında ve sunucu kayıtlarında tutulmaktadır. Hakaret ve sövme durumunda savcılık kanalıyla kişilerin IP adresinden yerleri tespit edilebilmektedir. Sövenler hakkında gerekli işlemler başlatılacaktır. Yorumlarınızı dikkatli yapınız!


TANITIM: İngilizceDers.org sitesi bedava ingilizce ders içerir. Bu sitede yer alan ingilizce ders kitabı konu anlatımları öğrencilere yardımcı olmak amacıyla hazırlanmıştır.
TELİF UYARISI: Bu sitedeki çalışmalar (ingilizce ders) özgün olup, bir emeğin ürünüdür. İzinsiz başka bir sitede yayınlanması veya paylaşılması yasaktır. Telif hakkı ingilizcenet.org yabancı dil eğitim projesine aittir.
HER TÜRLÜ SORUN İÇİN İRTİBAT KURUNUZ:
İLETİŞİM: ingilizceforum@gmail.com

error: