Since & For

Topics: , , ,

Bu konuya geçmeden önce “Present Perfect Tense” konusunu öğrenmenizde fayda var.

FOR

“For” kelimesinin birinci anlamı “… için” dir. Ancak the Present Perfect Tense ile kullanıldığında belirli bir süre için (şu kadar süre boyunca) manasında kullanılır. Diğer bir ifadeyle geçmişten içinde bulunduğumuz vakte kadar geçen süreyi -bir süreç olarak- belirtmek için kullanılır. Yani bir bakıma zamanın uzunluğundan söz edilir (on senedir, altı aydır, üç gündür gibi…)

Mesela 2002 yılından 2011 yılına kadar geçen süre: dokuz yıl… Bu süreyi “for” ile ifade ederiz.
For nine years – dokuz yıldır, dokuz yıl boyunca…

I have studied English for nine years. – Dokuz yıl boyunca İngilizce çalıştım.

For many years – Yıllarca, yıllardır, yıllar boyunca…

I have studied English for many years. – Yıllarca İngilizce çalıştım.

For, iki nokta arasında geçen sürenin miktarını belirtir.

Örneğin,

“I began learning English in 1999. Now it’s 2007. So I have studied English for nine years.”
(Ben 2002’de İngilizce öğrenmeye başladım. Şuan 2011 senesindeyiz. Dokuz senedir İngilizce çalışmaktayım.)

SINCE

“Since” kelimesi “…-den beri” veya “-den itibaren” anlamına gelir. “Perfect Tense” ile kullanılır. Geçmişte “belirli bir tarihten beri” veya “bir eylem yapıldığından beri” anlamını vermek için kullanılır. Bir eylemin geçmişte gerçekleşmeye başladığı noktayı “since” kullanarak ifade ederiz.

Örneğin, ben 2002’de İngilizce çalışmaya başladım. Eylemin başladığı tarih 2002’dir. O halde şöyle bir cümle kurarım: “I have studied English since 2002.” (Ben 2002’den beri İngilizce çalışmaktayım.)

Yukarıdaki cümlede eylemin başladığı tarihten günümüze geçen dokuz yıllık süreci verecek olsaydım, “since 2002” yerine “for nine years” ifadesini kullanırdım.

Since ile daha teferruatlı birkaç örnek verecek olursak:
Since 1997: 1997′den beri

I have learned English since 1997. (1997′den beri İngilizce öğreniyorum.)

I have studied English since Ahmet came to Istanbul… (Ahmet, İstanbul’a geldiğinden beri ben İngilizce çalışıyorum…)

Since Ahmet came to Istanbul, I haven’t seen him. (Ahmet, İstanbul’a geldiğinden beri, onu görmedim.)

HOW LONG

Genellikle bir eylemin ne kadar süredir yapıldığını sormak için “how long” sorusunu kullanırız. Bu tip sorulara cevap verirken Perfect Tense ve beraberinde since ya da for’lu cümle kullanmanız gerekir.

How long have you been to England? (Ne kadar süre İngiltere’de bulundun?)
I have been to England for 12 years. (12 senedir İngiltere’de bulunuyorum.)
gibi…

EXERCISE

Aşağıdaki alıştırmada boşluklara “for” veya “since” yerleştiriniz.

1. I have lived in Istanbul _____ 1997.

2. He has been in London _____ two days.

3. I haven’t eaten _____ hours.

4. They haven’t seen each others _____ October.

5. I have been waiting _____ 10 o’clock.

6. I haven’t eaten anything _____ breakfast.

7. I have studied English _____ I came to England.

8. John has worked in this firm _____ twenty years.

9.We have been successful _____ John has joined in this firm.

10. I haven’t drunk anything _____ ten hours.

ANSWER KEY

1. I have lived in Istanbul since 1997.

2. He has been in London for two days.

3. I haven’t eaten for hours.

4. They haven’t seen each others since October.

5. I have been waiting since 10 o’clock.

6. I haven’t eaten anything since breakfast.

7. I have studied English since I came to England.

8. John has worked in this firm for twenty years.

9.We have been successful since John has joined in this firm.

10. I haven’t drunk anything for ten hours.

112 thoughts on “Since & For

  1. Konuyu özünden anlattığınız için teşekkürler.Başarılarınızın devamını dilerim(z).

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


DİKKAT AŞAĞIDAKİ YAZIYI OKUMADAN YORUM YAZMAYIN!
TÜRK CEZA KANUNU MADDE 125. - (1) Sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.
(2) Fiilin, mağduru muhatap alan sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle işlenmesi hâlinde, yukarıdaki fıkrada belirtilen cezaya hükmolunur.
Yazılan tüm yorumlar ve IP adresleri veritabanında ve sunucu kayıtlarında tutulmaktadır. Hakaret ve sövme durumunda savcılık kanalıyla kişilerin IP adresinden yerleri tespit edilebilmektedir. Sövenler hakkında gerekli işlemler başlatılacaktır. Yorumlarınızı dikkatli yapınız!


TANITIM: İngilizceDers.org sitesi bedava ingilizce ders içerir. Bu sitede yer alan ingilizce ders kitabı konu anlatımları öğrencilere yardımcı olmak amacıyla hazırlanmıştır.
TELİF UYARISI: Bu sitedeki çalışmalar (ingilizce ders) özgün olup, bir emeğin ürünüdür. İzinsiz başka bir sitede yayınlanması veya paylaşılması yasaktır. Telif hakkı ingilizcenet.org yabancı dil eğitim projesine aittir.
HER TÜRLÜ SORUN İÇİN İRTİBAT KURUNUZ:
İLETİŞİM: ingilizceforum@gmail.com

error: