So That Konu Anlatımı

Topics: ,

‘SO THAT’ BAĞLACI

“So that” İngilizcede amaç belirtmek için kullanılan bir bağlaçtır. “So that” bağlacı Türkçeye genellikle “olsun diye” veya “-mek için” şeklinde çevirilir. “So that” amaç veya sebep belirten cümlenin önüne getirilir.

Can you move that chair over to the corner so that I can sweep the floor? (Yeri süpürebilmem için şu sandalyeyi kenara çekebilir misin?)

You should study hard so that you can pass the examination. (Sınavı geçebilmen için çok fazla ders çalışman gerekir.)

We have left early so that we can catch the first train. (İlk treni yakalayalım diye erken çıktık.)

I will go to England so that I can learn English. (İngilizceyi öğreneyim diye İngiltere’ye gideceğim.)

Kathy got a part-time job so that she could study at college. (Kathy, üniversiteye girebilmek için yarı zamanlı bir işe başladı.)

Let’s go to the theater early so that we can get good seats. (İyi yer kapmak için tiyatro salonuna erken gidelim.)

Come nearer so that I can see your face. (Yüzünü görebilmem için biraz daha yakına gel.)

SO THAT ve IN CASE Arasındaki Farklar

So that, “olsun diye” anlamını verirken, in case “olursa diye” anlamını verir. Diğer bir ifadeyle, in case birşeyin olma ihtimaline karşı nasıl önlem alacağımızı ifade ederken kullandığımız bir yapıdır.

I took my umbrella in case it rains. (Yağmur yağarsa diye şemsiyemi aldım.)
Bu cümlede yağmur yağma ihtimaline karşı şemsiyemizi aldığımızı ifade ediyoruz. Yağmur yağma ihtimali var ve şemsiye almak da bir önlemdir.

I go abroad so that I can improve my English. (İngilizcemi geliştireyim diye yurtdışına gidiyorum.)
Bu cümlede ise İngilizceyi geliştirmek bir amaçtır.  Bu amacı gerçekleştirmek iç.in yurtdışına gitmek ise bir sonuçtur.

Aşağıdaki örnek cümlelerle bu iki konu arasındaki farkı daha iyi kavramanız amaçlanmaktadır.

Aşağıdaki iki örnekte “in case” kullanılmıştır. Her iki cümlede de bir ihtimale karşılık alınacak önlemlerden bahsedilmektedir.

Bring your umbrella in case it rains.
(Yağmur yağarsa diye şemsiyeni getir. / Yağmur yağma ihtimaline karşı şemsiyeni getir.)

Wear your coat in case it is cold.
(Hava soğuk olursa diye ceketini giy. / Havanın soğuk olma ihtimaline karşı ceketini giy.)

Aşağıdaki örnekte ise “so that” kullanılmıştır. Her bir örnekte birşeyi gerçekleştirmek amacıyla yapılan ya da yapılacak eylemlerden bahsedilmektedir.

Study your lessons hard so that you pass the exams. (Sınavı geçmek için derslerine sıkı çalış.)

SO THAT / IN CASE ALIŞTIRMALAR

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere “so that” veya “in case” getiriniz.

1. Today I will go shopping _____ my guests come.
2. I watch news on the TV _____ I know what happens in the world.
3. I always get up early _____ I’m not late for my work.
4. I will bring my umbrella _____ it rains heavily.
5. He moved there ______ he could get a better job.
6. He wanted to go to Berlin ______ he could see his friend.
7. Let’s hide _____ he comes in.
8. She carries a gun ______ her enemies attack her.

Cevap Anahtarı:

1. in case (Bugün misafir gelme ihtimaline karşı alışverişe gideceğim.)
2. so that (Dünyada olanlardan haberdar olmak amacıyla televizyonda haber izlerim.)
3. so that (İşe geç kalmamak amacıyla daima erken kalkarım.)
4. in case (Yağmur yağma ihtimaline karşı şemsiyemi getireceğim.)
5. so that (Daha iyi bir işe girmek amacıyla oraya taşındı.)
6. so that (Arkadaşını görebilmek amacıyla Berlin’e gitmek istedi.)
7. in case (İçeri girme ihtimaline karşı saklanalım.)
8. in case (Düşmanlarının saldırma ihtimaline karşı bir silah taşır.)

35 thoughts on “So That Konu Anlatımı

  1. İleri seviyede ingilizcede kullanılan ve özellikle bağlaçlardan ve değişik kelime gruplarından oluşan yapıları öğrenebileceğimiz bir kaynak var mı?
    Yıllardır ingilizceyle uğraşıyorum ama sırf bu kalıplara yabancı olduğım için ilerleyemiyorum.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


DİKKAT AŞAĞIDAKİ YAZIYI OKUMADAN YORUM YAZMAYIN!
TÜRK CEZA KANUNU MADDE 125. - (1) Sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.
(2) Fiilin, mağduru muhatap alan sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle işlenmesi hâlinde, yukarıdaki fıkrada belirtilen cezaya hükmolunur.
Yazılan tüm yorumlar ve IP adresleri veritabanında ve sunucu kayıtlarında tutulmaktadır. Hakaret ve sövme durumunda savcılık kanalıyla kişilerin IP adresinden yerleri tespit edilebilmektedir. Sövenler hakkında gerekli işlemler başlatılacaktır. Yorumlarınızı dikkatli yapınız!


TANITIM: İngilizceDers.org sitesi bedava ingilizce ders içerir. Bu sitede yer alan ingilizce ders kitabı konu anlatımları öğrencilere yardımcı olmak amacıyla hazırlanmıştır.
TELİF UYARISI: Bu sitedeki çalışmalar (ingilizce ders) özgün olup, bir emeğin ürünüdür. İzinsiz başka bir sitede yayınlanması veya paylaşılması yasaktır. Telif hakkı ingilizcenet.org yabancı dil eğitim projesine aittir.
HER TÜRLÜ SORUN İÇİN İRTİBAT KURUNUZ:
İLETİŞİM: ingilizceforum@gmail.com

error: