Subject Pronouns (Kişi Zamirleri)

Subject Pronouns in English

İngilizcede kişi (şahıs) zamirleri nelerdir?

Kişi zamirleri cümlede kişi adlarının yerine kullanılan ben, sen, o, biz, siz, onlar gibi özne konumunda ve tek başına kullanılan sözcüklerdir. Kişi zamirleri cümlenin öznesi konumunda kullanılır. İngilizcede özne, normal bir cümlenin başına getirilir.

Kişi zamirleri ve anlamları şunlardır:

I = Ben                                             We = Biz
You = Sen                                       You = Siz
He = O (erkek)                               They = Onlar
She = O (bayan)
It = O (insan dışı varlıklar)

İngilizcede kişi zamirlerinin okunuşları:

I = ay                                            We = wi
You = yu                                      You = yu
He = hi                                         They = dey
She = şi
It = it

Subject pronouns örnek ve alıştırmalar için buraya tıklayınız.

One thought on “Subject Pronouns (Kişi Zamirleri)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


DİKKAT AŞAĞIDAKİ YAZIYI OKUMADAN YORUM YAZMAYIN!
TÜRK CEZA KANUNU MADDE 125. - (1) Sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.
(2) Fiilin, mağduru muhatap alan sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle işlenmesi hâlinde, yukarıdaki fıkrada belirtilen cezaya hükmolunur.
Yazılan tüm yorumlar ve IP adresleri veritabanında ve sunucu kayıtlarında tutulmaktadır. Hakaret ve sövme durumunda savcılık kanalıyla kişilerin IP adresinden yerleri tespit edilebilmektedir. Sövenler hakkında gerekli işlemler başlatılacaktır. Yorumlarınızı dikkatli yapınız!


TANITIM: İngilizceDers.org sitesi bedava ingilizce ders içerir. Bu sitede yer alan ingilizce ders kitabı konu anlatımları öğrencilere yardımcı olmak amacıyla hazırlanmıştır.
TELİF UYARISI: Bu sitedeki çalışmalar (ingilizce ders) özgün olup, bir emeğin ürünüdür. İzinsiz başka bir sitede yayınlanması veya paylaşılması yasaktır. Telif hakkı ingilizcenet.org yabancı dil eğitim projesine aittir.
HER TÜRLÜ SORUN İÇİN İRTİBAT KURUNUZ:
İLETİŞİM: ingilizceforum@gmail.com

error: