Subject Pronouns, Possessive Adjectives, Possessive Pronouns, Object Pronouns

Subject Pronouns (Özne Zamirleri/Özne Konumundaki Kişi Zamirleri)

I Ben
You Sen
He O (bay)
She O (bayan)
It O (hayvan,cansız,bitki vs)
We Biz
You Siz
They Onlar

Cümlede özne konumunda kullanılırlar.
I am a teacher. Ben bir öğretmenim. (Ben öznedir)
She has got two sisters. O iki kız kardeşe sahiptir. (O öznedir)
Was he at home? O evde miydi?


Possessive adjectives (İyelik Sıfatı)

My Benim
Your Senin
His Onun (bay)
Her Onun (bayan)
Its Onun( hayvan, bitki, eşya vs.)
Our Bizim
Your Sizin
Their Onların


İyelik sıfatı isimden önce gelir. Kendisinden sonra gelen şeyin kime ait olduğunu belirtir.

This is my book. (Bu benim kitabım) Örnekte görüldüğü üzere “my” ifadesinden sonra “book” kelimesi gelmiştir.

Her name is Melisa. (Onun adı Melisa’dır) Örnekte görüldüğü üzere “her”
ifadesinden sonra “name” kelimesi gelmiştir.
Possessive Pronouns (iyelik Zamirleri)

Mine Benimki
Yours Sizinki
His Onunki
Hers Onunki
Its Onunki
Ours Bizimki
Yours Sizinki
Theirs Onlarınki

 

İsmin yerini tutan iyelik zamirleridir. Kendilerinden sonra kesinlikle isim gelmez. Türkçe karşılığında ismin yerini tutan “ki” eki vardır.

I can’t find my book. Can I borrow yours? Kitabımı bulamadım. Seninkini  ödünç alabilir miyim?

A:Whose pencil is this? Bu kimin kalemi?
B:It’s mine. O benimki

 

Object Pronouns (Nesne Zamirleri/ Nesne Konumundaki Kişi Zamirleri)

Me Beni/bana/benden*
You Seni/sana/senden*
Her Onu/ona/ondan*
Him Onu/ona/ondan*
It Onu/ona/ondan*
Us Bizi/bize/bizden*
You Sizi/size/sizden*
Them Onları/onlara/onlardan*


Kişi zamirleri cümlede özne konumunda değilse; nesne konumundaysa tablodaki şekliyle kullanılır.

I need your pencil. Give it to me, please! Kalemine ihtiyacım var. Onu bana ver.
Our teacher wants us to study more. Öğretmenimiz bizden daha fazla çalışmamızı istiyor.
She gave him a present. Ona bir hediye verdi.

*Yanında yıldız olan karşılıklar sadece belli kalıplarda çeviride kullanıldığında daha hoş olan biçimlerdir. Bazen “benim,bizim, onun vb.” şekilde de çevirmek gerekebilir.

want sb to do sth
I want you to go out. Senden dışarı çıkmanı istiyorum/Senin dışarı çıkmanı istiyorum
Let sb do sth
Let him go/ Let me go. Onun gitmesine izin ver/ Benim gitmeme izin ver

One thought on “Subject Pronouns, Possessive Adjectives, Possessive Pronouns, Object Pronouns

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


DİKKAT AŞAĞIDAKİ YAZIYI OKUMADAN YORUM YAZMAYIN!
TÜRK CEZA KANUNU MADDE 125. - (1) Sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.
(2) Fiilin, mağduru muhatap alan sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle işlenmesi hâlinde, yukarıdaki fıkrada belirtilen cezaya hükmolunur.
Yazılan tüm yorumlar ve IP adresleri veritabanında ve sunucu kayıtlarında tutulmaktadır. Hakaret ve sövme durumunda savcılık kanalıyla kişilerin IP adresinden yerleri tespit edilebilmektedir. Sövenler hakkında gerekli işlemler başlatılacaktır. Yorumlarınızı dikkatli yapınız!


TANITIM: İngilizceDers.org sitesi bedava ingilizce ders içerir. Bu sitede yer alan ingilizce ders kitabı konu anlatımları öğrencilere yardımcı olmak amacıyla hazırlanmıştır.
TELİF UYARISI: Bu sitedeki çalışmalar (ingilizce ders) özgün olup, bir emeğin ürünüdür. İzinsiz başka bir sitede yayınlanması veya paylaşılması yasaktır. Telif hakkı ingilizcenet.org yabancı dil eğitim projesine aittir.
HER TÜRLÜ SORUN İÇİN İRTİBAT KURUNUZ:
İLETİŞİM: ingilizceforum@gmail.com

error: