The Past Perfect Continuous Tense

Topics: , ,

The Past Perfect Continuous Tense – Cümle Yapısı

(The Form of the Past Perfect Continuous Tense)

Bu zamanda özneden sonra “had been” getirilir ve fiile “-ing” takısı eklenir. Olumsuz halinde “had” yardımcı fiili “hadn’t” a dönüşür veya “had not” şeklinde kullanılır. Soru halinde “had” öznenin önüne getirilir. Hem olumlu, hem olumsuz hem de soru halinde fiile “-ing” takısı eklenir ve “had” ile temel fiil arasına “been” eklenir. Soru şekli “had” öznenin önüne getirilerek yapılır. Kuralları şu şekilde formül haline getirebiliriz.

Olumlu: Özne + had + been + Fiil (-ing takısı) + Nesne
Olumsuz: Özne + hadn’t (had not) + been + Fiil (-ing takısı) + Nesne
Soru: Had + Özne + been + Fiil (-ing takısı) + Nesne

Olumlu Hali Olumsuz Hali Soru Hali
I had been doing my homework.
You had been sleeping.
He/She/It had been working.
We had been helping him.
You had been studying English.
They had been going home.
I hadn’t been doing my homework.
You hadn’t been sleeping.
He/She/It hadn’t been working.
We hadn’t been helping him.
You hadn’t been studying English.
They hadn’t been going home.
Had I been doing my homework?
Had You been sleeping?
Had He/She/It been working?
Had We been helping him?
Had You been studying English?
Had They been going home?

Bu tense’de, I had, you had, he had, we had gibi ifadeler yerine I’d, you’d, he’d, we’d gibi kısaltılmış ifadeler kullanabilirsiniz.

The Past Perfect Continuous Tense – Kullanımı

(The Uses of the Past Perfect Continuous Tense)

The Past Perfect Continuous Tense, The Present Perfect Continuous Tense’in geçmiş zamandaki (past) halidir. Bu tense geçmişte başlayıp yine geçmişte belirli bir noktaya kadar sürmüş eylemleri anlatmak için kullanılır.”Since”, “for” ve “when” gibi zaman bağlaçlarıyla birlikte kullanılabilir.

When you came home, I had been studying for three hours. (Sen eve geldiğinde ben üç saattir ders çalışıyordum.)

“For three hours” ifadesini çıkardığımızda Past Continuous Tense kullanmamız gerekir.

When you came home, I was studying. (Sen eve geldiğinde ben ders çalışıyordum.)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


DİKKAT AŞAĞIDAKİ YAZIYI OKUMADAN YORUM YAZMAYIN!
TÜRK CEZA KANUNU MADDE 125. - (1) Sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.
(2) Fiilin, mağduru muhatap alan sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle işlenmesi hâlinde, yukarıdaki fıkrada belirtilen cezaya hükmolunur.
Yazılan tüm yorumlar ve IP adresleri veritabanında ve sunucu kayıtlarında tutulmaktadır. Hakaret ve sövme durumunda savcılık kanalıyla kişilerin IP adresinden yerleri tespit edilebilmektedir. Sövenler hakkında gerekli işlemler başlatılacaktır. Yorumlarınızı dikkatli yapınız!


TANITIM: İngilizceDers.org sitesi bedava ingilizce ders içerir. Bu sitede yer alan ingilizce ders kitabı konu anlatımları öğrencilere yardımcı olmak amacıyla hazırlanmıştır.
TELİF UYARISI: Bu sitedeki çalışmalar (ingilizce ders) özgün olup, bir emeğin ürünüdür. İzinsiz başka bir sitede yayınlanması veya paylaşılması yasaktır. Telif hakkı ingilizcenet.org yabancı dil eğitim projesine aittir.
HER TÜRLÜ SORUN İÇİN İRTİBAT KURUNUZ:
İLETİŞİM: ingilizceforum@gmail.com

error: