Present Perfect Continuous Tense

Topics: ,

Present Perfect Continuous Tense – Cümle Yapısı

(The Form of Present Perfect Continuous Tense)

Özneden sonra yardımcı fiil olarak have/has getirilir. Yardımcı fiilden sonra “been” getirilir ve ardından temel fiile -ing takısı eklenir. Olumsuz halinde “not” eki getirilir. Soru halinde yardımcı fiiller “have/has” öznenin önüne getirilir; cümlenin diğer kısımlarında değişiklik olmaz.

Olumlu Hali

I have been working for five hours.

learning English for two years.

reading this magazine for ten minutes.

playing chess for half an hour.

You
We
They
He has
She
It

Olumsuz Hali

I haven’t

have not

been working for five hours.

learning English for two years.

reading this magazine for ten minutes.

playing chess for half an hour.

You
We
They
He hasn’t

has not

She
It

Soru Hali

Have

Haven’t

I been working for five hours?

learning English for two years?

reading this magazine for ten minutes?

playing chess for half an hour?

You
We
They
Has

Hasn’t

He
She
It

The Present Perfect Continuous Tense – Kullanımı

(The Uses of the Present Perfect Continuous Tense)

1. Present Perfect Continuous Tense‘in dilimizde karşılığı yoktur. Bu tense, geçmişte başlayıp içinde bulunduğumuz anda hala devam eden eylemleri ifade etmek için kullanılır. For, since, all day, all week, all year gibi zaman zarflarıyla kullanılır.

I have been reading this book for two hours. (Ben iki saattir bu kitabı okuyorum.) [Hala okumaya devam ediyorum.]
It has been raining all day. (Tüm gün yağmur yağıyor/yağdı.) [Hala yağıyor.]

2. Present Perfect Continuous Tense, geçmişte başlamış, henüz bitmiş ve içinde bulunduğumuz anda etkileri veya belirtileri devam eden eylemleri ifade etmek için kullanılır.

3. Present Perfect Continuous Tense, durum fiilleri (non-progressive verbs) ile kullanılamaz.

4. “For” ve “since” ile kullanılabilir.

Kaynak: www.ingilizceders.org

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


DİKKAT AŞAĞIDAKİ YAZIYI OKUMADAN YORUM YAZMAYIN!
TÜRK CEZA KANUNU MADDE 125. - (1) Sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.
(2) Fiilin, mağduru muhatap alan sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle işlenmesi hâlinde, yukarıdaki fıkrada belirtilen cezaya hükmolunur.
Yazılan tüm yorumlar ve IP adresleri veritabanında ve sunucu kayıtlarında tutulmaktadır. Hakaret ve sövme durumunda savcılık kanalıyla kişilerin IP adresinden yerleri tespit edilebilmektedir. Sövenler hakkında gerekli işlemler başlatılacaktır. Yorumlarınızı dikkatli yapınız!


TANITIM: İngilizceDers.org sitesi bedava ingilizce ders içerir. Bu sitede yer alan ingilizce ders kitabı konu anlatımları öğrencilere yardımcı olmak amacıyla hazırlanmıştır.
TELİF UYARISI: Bu sitedeki çalışmalar (ingilizce ders) özgün olup, bir emeğin ürünüdür. İzinsiz başka bir sitede yayınlanması veya paylaşılması yasaktır. Telif hakkı ingilizcenet.org yabancı dil eğitim projesine aittir.
HER TÜRLÜ SORUN İÇİN İRTİBAT KURUNUZ:
İLETİŞİM: ingilizceforum@gmail.com

error: