Too, So, Either, Neither

Topics: , , , , , ,

Too

Bir kişi  kendi ya da bir başkasının yaptığı bir şeyden bahsettiğinde aynı şeyi  kendimizin ya da bir başkasının da yaptığını ifade etmek ve bahsi geçen konuya paralel bir düşünceyi belirtmek için kullanılır. Olumlu cümlelerde ve cümle sonunda yer alır.

özne+yüklem(+nesne vs.)+ too

Örnekler:

———> A: Serkan knows English. ( Serkan ingilizce biliyor.)

B: Kübra knows too. ( Kübra da biliyor.)

———> I love chocolate. I love pizza too. ( Çikolata severim. Pizza da severim)

Too” ifadesine karşılık gelen ifade “da” ifadesidir.

* Resmi İngilizcede iki virgül arasında olacak şekilde cümlenin başka yerinde görülebilir.

———> Mr. Omar talked about the event. Ms. Jackson, too, talked.

So

“Too” ile aynı anlamı verir ve yine olumlu cümlelerde kullanılır. Fakat kullanıldığı cümle yapısı ve cümle içindeki yeri farklıdır. “So” cümlenin en başında bulunur, yardımcı fiil veya modal fiilden önce gelir. Özne ise cümlenin en sonunda yer alır.

S0+yardımcı fiil/modal fiil+ özne

Örnekler:

———–> A: I did my homework last night. (Ödevimi geçen gece yaptım.)

B: So did I (Ben de)

———–> A: My brother can swim. ( Benim erkek kardeşim yüzebilir.)

———–> B: So can my sister. (Benim kız kardeşim de.)

Either

Bir kişi kendi  ya da bir başkasının yapmadığı bir şeyden bahsettiğinde aynı şeyi kendimizin ya da bir başkasının da yapmadığını ifade ederken kullanılır. Olumsuz cümlelerde yer alır. “Too” ifadesi gibi cümle sonunda bulunur.

Özne+olumsuz yardımcı fiil/ modal fiil(+yüklem(+nesne))+either

Örnekler:

————> A: I didn’t go to school yesterday ( Ben dün okula gitmedim.)

B: I didn’t either. (Ben de)

————> A: I cannot play football. ( Ben futbol oynayamam.)

B: Emrah can’t play either. (Emrah da futbol oynayamaz.)

Neither

“Either” ifadesi ile aynı anlamı vermek için kullanılır. Fakat kullanıldığı cümle yapısı ve cümlenin içindeki yeri farklıdır.

Neither+yardımcı fiil/modal fiil+özne

Örnekler:

————> A: Selma didn’t wake up early yesterday. (Selma dün erken kalkmadı.)

B: Neither did elif. (Elif de)

————> A: I cannot sing. (Ben şarkı söyleyemem.)

B: Neither can I. (Ben de)

* “Neither” olumsuz düşünce bildirmesine rağmen görüldüğü gibi kullanıldığı cümlede “not” ifadesi yoktur. Bu yüzden “neither” ifadesinin başındaki  “n” harfini  olumsuzluk bildiren “not” ifadesinin başında bulunan “n” harfi olarak düşünüp “either” ifadesi ile karışmasını önleyebiliriz. Kaynak: www.ingilizceders.org

37 thoughts on “Too, So, Either, Neither

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


DİKKAT AŞAĞIDAKİ YAZIYI OKUMADAN YORUM YAZMAYIN!
TÜRK CEZA KANUNU MADDE 125. - (1) Sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.
(2) Fiilin, mağduru muhatap alan sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle işlenmesi hâlinde, yukarıdaki fıkrada belirtilen cezaya hükmolunur.
Yazılan tüm yorumlar ve IP adresleri veritabanında ve sunucu kayıtlarında tutulmaktadır. Hakaret ve sövme durumunda savcılık kanalıyla kişilerin IP adresinden yerleri tespit edilebilmektedir. Sövenler hakkında gerekli işlemler başlatılacaktır. Yorumlarınızı dikkatli yapınız!


TANITIM: İngilizceDers.org sitesi bedava ingilizce ders içerir. Bu sitede yer alan ingilizce ders kitabı konu anlatımları öğrencilere yardımcı olmak amacıyla hazırlanmıştır.
TELİF UYARISI: Bu sitedeki çalışmalar (ingilizce ders) özgün olup, bir emeğin ürünüdür. İzinsiz başka bir sitede yayınlanması veya paylaşılması yasaktır. Telif hakkı ingilizcenet.org yabancı dil eğitim projesine aittir.
HER TÜRLÜ SORUN İÇİN İRTİBAT KURUNUZ:
İLETİŞİM: ingilizceforum@gmail.com

error: