Was, Were Örnek Cümleler

Topics: ,

Was ve were örnek cümleler…

Was ve were, to be (olmak) fiilinin geçmiş zaman halidir. Diğer bir ifadeyle was/were, am/is/are ‘ın geçmiş zaman halidir.

Was, were ve am, is, are konu anlatımları için buraya tıklayınız.

Orta düzey örnekler: 

John was sad when he discovered that Sarah was a gold digger and Sarah was sad when she discovered that John was poor.
John Sarah’nın zengin koca avcısı olduğunu fark ettiğinde üzgündü ve Sarah John’un fakir olduğunu fark ettiğinde üzgündü.

Your motive was admirable, but your action was not.
Senin güdüleyişin taktire değer, fakat hareketin değil.

It was cold, and additionally, it was windy.
Hava soğuktu ve üstelik rüzgarlıydı.

I was conscious that something was missing.
Bir şeyin eksik olduğunun bilincindeydim.

Sarah was the only girl that was wearing jeans.
Sarah, kot pantolon giyen tek kızdı.

John was quite shy when he was a high school student.
John bir lise öğrencisiyken oldukça utangaçtı.

The bus was so crowded that I was kept standing all the way to the station.
Otobüs o kadar kalabalıktı ki istasyona kadar ayakta kaldım.

My bath towel was wet, so it was of no use.
Banyo havlum ıslaktı, bu yüzden faydası yoktu.

Tom said he was ill, which was a lie.
Tom hasta olduğunu söyledi, bu bir yalandı.

The doctor was not sure exactly what the trouble was.
Doktor sorunun ne olduğundan tam olarak emin değildi.

That was an exciting game. Everybody was excited.
Heyecanlı bir oyundu. Herkes heyecanlandı.

Basit düzey örnekler:  

WAS/WERE OLUMLU CÜMLELER

was a student. (Ben bir öğrenciydim.)
was good at tennis. (Ben teniste iyiydim.)
was bad at volleyball. (Ben voleybolda kötüydüm.)
was hungry. (Ben açıkmıştım.)
I was eating meal. (Ben yemek yiyordum.)

You were a teacher. (Sen bir öğretmendin.)
You were an intelligent student. (Sen zeki bir öğrenciydin.)
You were at school yesterday. (Sen dün okuldaydın.)
You were in the garden. (Sen bahçedeydin.)
You were playing football. (Sen futbol oynuyordun.)

He was a good man. (O iyi bir adamdı.)
He was a hardworking student. (O çalışkan bir öğrenciydi.)
He was my friend. (O benim arkadaşımdı.)
He was honest. (O dürüsttü.)
He was hardworking. (O çalışkandı.)

She was a good girl. (O iyi bir kızdı.)
She was my friend. (O benim arkadaşımdı.)
She was happy. (O mutluydu.)
She was clever. (O zekiydi.)
She was in Istanbul. (O İstanbul’daydı.)
She was working. (O çalışıyordu.)

It was my cat. (O benim kedimdi.)
It was hungry. (O acıkmıştı.)
It was very small. (O çok küçüktü.)
It was in the garden. (O bahçedeydi.)
It was playing with me. (O benimle oynuyordu.)

We were friends. (Biz arkadaştık.)
We were in London. (Biz Londra’daydık.)
We were good people. (Biz iyi insanlardık.)
We were hardworking. (Biz çalışkandık.)
We were playing chess. (Biz satranç oynuyorduk.)

They were friends. (Onlar arkadaştı.)
They were at work. (Onlar işteydi.)
They were at school. (Onlar okuldaydı.)

Ahmet and Mehmet were friends. (Ahmet ve Mehmet arkadaştı.)
Ayşe, Özge and Berk were students. (Ayşe, Özge ve Berk öğrenciydi.)
Ayşe was twenty years old. (Ayşe yirmi yaşındaydı.)
Özge was a pretty girl. (Özge güzel bir kızdı.)
Berk was handsome. (Berk yakışıklıydı.)

Yeşim was a student last year, but she is a doctor now. (Yeşim geçen yıl bir öğrenciydi, ama şimdi o bir doktor.)
Buket was at home yesterday, but she is at school now. (Buket, dün evdeydi, ama şimdi o okulda.)
Gözde was hardworking last year, but she is lazy this year. (Gözde, geçen yıl çalışkandı, ama bu yıl o tembel.)

WAS/WERE OLUMSUZ CÜMLELER

Not: was not ‘ın bitişik hali wasn’t -were not ‘ın bitişik hali weren’t 

was not a lazy student. (Ben tembel bir öğrenci değildim.)
was not a student. (Ben bir öğrenci değildim.)
was not good at basketball. (Ben basketbolda iyi değildim.)
was not happy. (Ben mutlu değildim.)
I wasn’t sad. (Ben üzgün değildim.)
I wasn’t tall. (Ben uzun değildim.)
I wasn’t fat. (Ben şişman değildim.)

You were not a student. (Sen bir öğrenci değildin.)
You were not a teacher. (Sen bir öğretmen değildin.)
You were not lazy. (Sen tembel değildin.)
You were not stingy. (Sen cimri değildin.)
You were not rude. (Sen kaba değildin.)
You weren’t hardworking. (Sen çalışkan değildin.)
You weren’t in England. (Sen İngiltere’de değildin.)

He was not lazy. (O tembel değildi.)
He wasn’t hardworking. (O çalışkan değildi.)
He wasn’t a doctor. (O doktor değildi.)
He wasn’t a teacher. (O bir öğretmen değildi.)

It was not my dog. (O benim köpeğim değildi.)
It wasn’t my house. (O benim evim değildi.)
It wasn’t bad. (O kötü değildi.)

We weren’t in England. (Biz İngiltere’de değildik.)
We weren’t friends. (Biz arkadaş değildik.)

They weren’t friends. (Onlar arkadaş değildi.)

The bag was not mine. (Çanta benim değildi.)
These pens weren’t yours. (Bu kalemler senin değildi.)
John wasn’t German. (John Alman değildi.)
Peter was not my friend. (Peter benim arkadaşım değildi.)
John and Peter weren’t my friends. (John ve Peter benim arkadaşım değildi.)
Helen wasn’t from Greece. (Helen Yunanistanlı değildi.)

WAS/WERE SORU CÜMLELERİ

Was I a lazy student? (Ben tembel bir öğrenci miydim?)
Was I at hospital? (Ben hastanede miydim?)
Was I hardworking? (Ben çalışkan mıydım?)

Were you a student? (Sen bir öğrenci misydin?)
Were you a teacher? (Sen bir öğretmen miydin?)
Were you at home? (Sen evde miydin?)
Were you ill? (Sen hasta mıydın?)

Was he a good dentist? (O iyi bir diş hekimi miydi?)
Was he a hardworking student? (O iyi bir öğrenci miydi?)
Was he at home now? (O evde miydi?)

Was she your friend? (O senin arkadaşın mıydı?)

Was it hungry? (O acıkmış mıydı?)
Was it your dog? (O senin köpeğin miydi?)

Were we in London ? (Biz Londra’da mıydık?)

Were they teachers? (Onlar öğretmen miydi?)

311 thoughts on “Was, Were Örnek Cümleler

  1. vallahi süper projemde çok yardımcı oldu . ayrıca sitede çok beğeniliyor yorumlardan belli tebrik ederim . çok teşekkürler bu arada. bide alttaki yazı çok haklı en altta .:):D:D:D

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


DİKKAT AŞAĞIDAKİ YAZIYI OKUMADAN YORUM YAZMAYIN!
TÜRK CEZA KANUNU MADDE 125. - (1) Sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.
(2) Fiilin, mağduru muhatap alan sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle işlenmesi hâlinde, yukarıdaki fıkrada belirtilen cezaya hükmolunur.
Yazılan tüm yorumlar ve IP adresleri veritabanında ve sunucu kayıtlarında tutulmaktadır. Hakaret ve sövme durumunda savcılık kanalıyla kişilerin IP adresinden yerleri tespit edilebilmektedir. Sövenler hakkında gerekli işlemler başlatılacaktır. Yorumlarınızı dikkatli yapınız!


TANITIM: İngilizceDers.org sitesi bedava ingilizce ders içerir. Bu sitede yer alan ingilizce ders kitabı konu anlatımları öğrencilere yardımcı olmak amacıyla hazırlanmıştır.
TELİF UYARISI: Bu sitedeki çalışmalar (ingilizce ders) özgün olup, bir emeğin ürünüdür. İzinsiz başka bir sitede yayınlanması veya paylaşılması yasaktır. Telif hakkı ingilizcenet.org yabancı dil eğitim projesine aittir.
HER TÜRLÜ SORUN İÇİN İRTİBAT KURUNUZ:
İLETİŞİM: ingilizceforum@gmail.com

error: