8. Sınıf 2. Ünite Multiple Intelligences, Right/Left Brain Konu Anlatımı

Bu yıl İngilizce ders kitabında Multiple Intelligences (Çoklu Zeka) konusunu yok. Ancak İngilizce öğretmeniniz bu konuyu işlemiş olabilir. Ortaöğretime Geçiş için yapılacak Ortak Sınavda bu konudan soru çıkıp çıkmayacağı konusunda henüz kesin bir bilgi yok. Dolayısıyla öğretmeniniz bu konuyu işlemediyse bile 30 dakikanızı ayırıp çalışmanızda yarar var. Multiple Intelligences, 8. Sınıf 2. Ünite kapsamında işlenmektedir.

LEARNING VERBS

Aşağıdaki sözcüklerin anlamını biliyor musunuz?

fiiller

Reading: Okuma
Hearing: İşitme
Speaking: Konuşma
Writing: Yazma
Debating: Tartışma (Atışma)
Discussion: Görüşme (Tartışma)

LEARNING SKILLS (ÖĞRENME BECERİLERİ)
Öğrenme türleri üçe ayrılır.
ogrenme-turleri

Visual Learner: Görerek öğrenen
Auditory Learner: İşitsel/işiterek öğrenen
Kineasthetic Learner= Kinestetik öğrenen (yaparak öğrenen)

Aşağıdaki soruyu resime ve verilen ifadeye göre çözünüz.
film-izle
“We learn English by watching English films.”
A) They’re visual learners.
B) They’re auditory learners.
C) They’re kineasthetic learners.
D) They’re good at mathematics.

MULTIPLE INTELLIGENCES (ÇOKLU ZEKÂ)

sosyal

1. Interpersonal Intelligence (Kişilerarası Zeka)
Bu zekanın ağır bastığı kişiler grup içinde öğrenmeye ve çalışmaya eğilim gösterirler. Bu zeka türüne sahip kişiler genellikle politicians, salespersons, business persons gibi mesleklerde başarılı olabilirler.

Konuyla ilgili örnek cümleler:
“You are a social person because you like spending time with my friends. You have interpersonal intelligence.”

icselzeka2. Intrapersonal Intelligence (Kişisel / İçsel Zeka)
Bu zekanın ağır bastığı kişiler kendi duygularını ve ilişkilerini inceleme ve yalnız çalışmaya eğilim gösterirler. Kendi güçlerinin ve zayıf yanlarının farkındadırlar.
Bu zeka türüne sahip olanlar için uygun meslekler: researchers, philosophers, theorists

“You like studying alone, so you are an intrapersonal learner.”

gorselzeka3. Visual/Spatial Intelligence (Görsel Zeka)
Bu zekanın ağır bastığı kişiler resimler, haritalar, şemalar, videolar, filmler ve sunular aracılığıyla öğrenmeye eğilim gösterirler. Resimleri, grafikleri ve görselleri değerlendirme konusunda yeteneklidirler.
Uygun meslekler: navigators, sculptors, visual artists, inventors, architects, designers, engineers
“I learn better when I see something. I’m a visual learner.”

dilselzeka4. Verbal / Linguistic Intelligence (Sözel Zeka)
Bu zekanın ağır bastığı kişilerin dil becerileri gelişmiş olup, kendilerini sözlü ve yazılı şekilde ifade etmeye eğilim gösterirler. Dilsel becerileri ve kelime hazineleri iyi düzeydedir. Bu kişilerin işitsel becerileri (auditory skills) de iyidir. Uygun meslekler: lawyer, poet, journalits, teacher, writer gibi..
“You are good at telling stories. You’re a verbal learner.”

matematiksel5. Mathematical Intelligence (Sayısal Zeka)
Bu zekanın ağır bastığı kişiler rakamlarla ilgili çalışmalar ve mantıksal çözümler üretmeye eğilim gösterirler. Uygun meslekler, scientist, engineer, mathematic teacher gibi..
“He is good at solving problems. He has mathematical intelligence.” gibi…

kinestetik6. Kinaesthetic Intelligence (Kinestetik / Bedensel Zeka)
Bu zekanın ağır bastığı kişiler hareketli etkinlikleri sever ve sportif faaliyetlerde daha başarılıdırlar. Uygun meslekler: actor, firefighter, dancer, athlete, physical education teacher gibi…
“I like doing sports; I’m good at playing volleyball. I have kinaesthetic intelligence.”

muziksel7. Musical Intelligence (Müziksel-Ritmik Zeka)
Bu zekanın ağır bastığı kişiler müzik ile çalışmayı severler. Müziksel yetenekleri ve müziğe karşı ilgileri vardır. Uygun meslekler: composer, signer, musician gibi…
“I like listening to music; also I play the violin. I have musical intelligence.”

8. Naturalist / Environmentalist Intelligence (Çevreci)

Çevreye, doğaya ve canlılara ilgi duyan kişiler…

RIGHT BRAIN / LEFT BRAIN

İnsan beyni, sağ beyin ve sol beyin diye ikiye ayrılır. Beynin sol tarafı dilsel ve sayısal yetenekleri yönetir; beynin sağ tarafı ise hayal gücü, duygular ve yaratıcılık ile ilgili yetenekleri belirler. Beyninin her iki yarım küresini (hemisphere) de kullanan kişiler birçok alanda başarılı olabilir.

right

Right Brain

RIGHT BRAIN (SAĞ BEYİN):

• Non verbal
• Intuitive / thinks intuitively (Sezgisel düşünce)
• Draws – desings (Çizim, tasarım)
• Sensitive (Duyarlı)
• Wants to see, feel, touch
• Works in groups (Grup çalışmasına eğilimi vardır)
• Creative /emotional (Yaratıcı ve duygusal)
• Subjective
• Dreamer / Imaginative (Hayal gücü kuvvetli)
• Actors / artists (Sağ beynini iyi kullanan kişiler, hayal gücünün ve duygu gerektiren sinema, tiyatro, sanat, resim, müzik, yazarlık gibi meslek dallarında başarılı olurlar. Yeni buluş ve icatlar, sağ beyni güçlü olan kişilerin yaratıcılık yeteneğiyle ortaya çıkar.)

left

Left Brain

LEFT BRAIN (SOL BEYİN):

• Verbal
• Realistic / thinks realisticly (Gerçekçi düşünür)
• Logical / solves problems logically (Mantıksal)
• Analytical / thinks analytically (Analitik)
• Works alone (Yalnız çalışmayı tercih eder)
• Likes quite place (Sessiz yerleri sever)
• Sequential (Ardışık / dizisel)
• Objective (Tarafsız)
• Does not fantasize
• Doctors / engineers / journalists (Doktorlar, akademisyenler, dilciler, matematikçiler vb genellikle sol beyni güçlü olan insanlardır.)

BU KONUYLA İLGİLİ TEST ÇÖZMEK İÇİN;
Multiple Intelligences 10 Soruluk Deneme

66 thoughts on “8. Sınıf 2. Ünite Multiple Intelligences, Right/Left Brain Konu Anlatımı

 1. Yarınki sınvım için gereken tek şey olmasada araşkıracağım ben yinede sağol yönetici işime yarayacak.(1/2)
  50 soru : klasik
  çoktan seçmeli
  boşluk doldurma
  doğru/yanlış(D/Y)

 2. çok güzel olmuş mütiş bi şey çok iyi gerçekten süper bene sınava hazırlanndım bikle

 3. Teşekkürler.Bizim hoca buradan fotokobi çıkarmıştı onu aramaya üşeniyordum.Çok işime yaradı:)ɐəɘεβ ɟɥɯɔи ɹʁ яʌʍλ

 4. gerçekten ellerinize sağlık çok işime yaradı bugün sınavım var inşallah sayenizde geçerim

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


DİKKAT AŞAĞIDAKİ YAZIYI OKUMADAN YORUM YAZMAYIN!
TÜRK CEZA KANUNU MADDE 125. - (1) Sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.
(2) Fiilin, mağduru muhatap alan sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle işlenmesi hâlinde, yukarıdaki fıkrada belirtilen cezaya hükmolunur.
Yazılan tüm yorumlar ve IP adresleri veritabanında ve sunucu kayıtlarında tutulmaktadır. Hakaret ve sövme durumunda savcılık kanalıyla kişilerin IP adresinden yerleri tespit edilebilmektedir. Sövenler hakkında gerekli işlemler başlatılacaktır. Yorumlarınızı dikkatli yapınız!


TANITIM: İngilizceDers.org sitesi bedava ingilizce ders içerir. Bu sitede yer alan ingilizce ders kitabı konu anlatımları öğrencilere yardımcı olmak amacıyla hazırlanmıştır.
TELİF UYARISI: Bu sitedeki çalışmalar (ingilizce ders) özgün olup, bir emeğin ürünüdür. İzinsiz başka bir sitede yayınlanması veya paylaşılması yasaktır. Telif hakkı ingilizcenet.org yabancı dil eğitim projesine aittir.
HER TÜRLÜ SORUN İÇİN İRTİBAT KURUNUZ:
İLETİŞİM: ingilizceforum@gmail.com

error: