8. Sınıf 8. Ünite Konu Anlatımı

8. Sınıf 8. Ünite “Run errands” konusuyla ilgilidir. Yani gündelik işler hakkındadır. Bu ünitede Present Perfect Tense ve Since/For konusunu öğrenmeniz gerekir. Bu sayfada ünitede çıkan kelimelere ve alıştırmalara yer verilecektir.

doinghousework

8. ünitede geçen önemli kelimeler:

do the washing up: bulaşık yıkamak
wash the dishes: bulaşık yıkamak
do the washing: çamaşır yıkamak
do the laundry: çamaşır yıkamak
take the dog for a walk: köpeği yürüyüşe çıkarmak
walk the dog: köpeği gezdirmek
take the rubbish out: çöpü dışarı çıkarmak

put the rubbish out: çöpü dışarı çıkarmak
make the bed: yatağı düzenlemek
pay the bills: faturaları ödemek
vacuum the floor: yeri süpürmek
iron the clothes: giysileri ütülemek
clean the floor: yerleri temizlemek
prepare dinner: akşam yemeği hazırlamak
make the dinner: akşam yemeği hazırlamak/yapmak
cut the grass: çimleri kesmek
dry the plates: tabakları kurulamak

pick up: almak, kaldırmak, toplamak
pharmacy: eczane
willingly: isteyerek
plate: tabak
boring: sıkıcı
bored: sıkılmış
selfish: bencil
selfishly: bencilce
helpful: yardımsever
helpfully: yardımsever biçimde
tiring: yorucu
tired: yorgun
happy: mutlu,
happily: sevinçle, mutlu şekilde
quick: hızlı
quickly: hızlıca
vigorously: dinç bir şekilde, hareketli bir şekilde
housework: ev işi
anxiety: kaygı
intolerance: anlayışsızlık
inflammation: yangı, iltihap
vigorous: dinç, hareketli
impact: etki

increase: artmak
reduce: azalmak, azaltmak
accept: kabul etmek
refuse: reddetmek
dry: kurulamak, kurutmak, kuru
cook: pişirmek
sell: satmak
feel: hissetmek
wash: yıkamak
clean: temizlemek
take: almak
give: vermek

already: zaten, çoktan (beklenilenden daha erken)
just: şimdi, yeni, biraz önce
yet: henüz

Aşağıdaki kelime sorularını çözünüz.


PRESENT PERFECT TENSE

Geçmişte başlamış hala devam eden olayları aktarmak için Present Perfect Tense kullanılır. Veya geçmişte başlayıp etkisi hala devam eden olaylar bu tense ile anlatılır.

Bu tense’in cümle yapısı:
Özne + have/has + Fiilin 3. hali + nesne + dolaylı tümleç + zarf tümleci

Özne he/she/it ise “has” + Fiilin 3. hali kullanılır.
Özne I/you/we/they ise “have” + Fiilin 3. hali kullanılır.

I have worked for this company since 2005. (Ben 2005’ten beri bu şirkette çalışmaktayım.)
He has studied English since 2011. (O, 2011’den beri İngilizce çalışmakta.)

gibi…

* Fiilin 3. hali, düzenli fiillerde -ed takısı getirilerek; düzensiz (irregular) fiillerde ise 3. hali (Past Participle) kullanılarak yapılır. Düzensiz fiiller listesini görmek için buraya tıklayınız.

* Present Perfect Tense’in olumsuz halinde have = haven’t, has = hasn’t olur. Fiiller yine 3. hali ile kullanılır.
I haven’t been to London. (Londra’ya gitmedim.) gibi.

* Present Perfect Tense’in soru halinde ise have veya has öznenin önüne getirilir. Fiiller yine 3. hali ile kullanılır.
Have you ever been to London? (Hiç Londra’ya gittin mi?) gibi..

Present Perfect Tense ile kullanılan ifadeler:

Since ….: -den beri anlamını verir.
I have studied exams since Tuesday. = Salı’dan beri sınavlara çalışmaktayım.

* Since aynı zamanda yan cümle ile de kullanılabilir.
Alice hasn’t talked to anyone since her uncle died. = Alice amcası öldüğünden beri hiç kimse ile konuşmadı.

For …. : …. süredir, anlamını veren bir ifadedir.
Alice hasn’t talked to anyone for three days. = Alice üç gündür hiç kimse ile konuşmadı.

Never: Has/have ile fiil arasına getirilir ve cümleyi olumsuz yapar. “Hiç yapmadım/gitmedim” gibi bir anlam verir. Geçmişte bir noktadan itibaren hiç yapılmamış eylemler de bu tense ile anlatılır.

I have never been to England. = İngiltere’ye hiç gitmedim.

* Never zaten olumsuz bir anlam verdiği için “not” veya “haven’t/hasn’t” kullanılmamalıdır.

Ever: Soru cümlelerinde kullanılır ve cümleye “hiç gittin mi/ hiç yaptın mı?” gibi anlam verir.

Have you ever eaten Chinese meal? = Sen hiç Çin yemeği yedin mi?
Have you ever been to London? = sen hiç Londra’ya gittin mi? gibi…

Already: Zaten, çoktan, biraz önce anlamını veren bu ifade have/has’den sonra kullanılır.

I have already eaten breakfast. = Ben kahvaltıyı çoktan yedim.
He has already went out. = O çoktan/biraz önce dışarı çıktı.

Just: Şimdi, yeni gibi anlamlar verir. Have/has’den sonra kullanılır. Çok kısa önce yapılmış eylemler just kullanılarak anlatılır.

I have just had breakfast. = Kahvaltıyı yeni yedim. gibi…

Yet: Henüz anlamına gelir. Yet ile henüz yapılmamış ancak yapılma ihtimali olan olaylar anlatılır. Present perfect tense’in olumsuz cümlelerinde kullanılır ve cümlenin sonuna getirilir.

I haven’t had breakfast yet. = Ben kahvaltıyı henüz yemedim. gibi…

Aşağıdaki cümleleri anlamları ile gözden geçiriniz.

I have never watched that movie. (O filmi hiç izlemedim.)
Have you ever gone to London? (Sen hiç Londra’ya gittin mi?)
I have already done homework. (Ben ödevi çoktan yaptım.)
He hasn’t finished his project yet. (O projesini henüz bitirmedi.)
She has just had breakfast. (O kahvaltıyı yeni yaptı.)

Aşağıdaki sorular Present Perfect Tense ile ilgilidir.
8. sınıf 8. ünite ile ilgili öneri, yorum ve sorularınızı yorum kısmından iletebilirsiniz.

5 thoughts on “8. Sınıf 8. Ünite Konu Anlatımı

  1. Bu siteyi yeni keşfettim.Gerçekten harika bir site.Bu site için emek harcamış ve harcayan herkese teşekkürler.

  2. Herkese tavsiye ederim. İngilizce öğrenmek için GERÇEK ADRES İNGİLİZCEDERS.ORG

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


DİKKAT AŞAĞIDAKİ YAZIYI OKUMADAN YORUM YAZMAYIN!
TÜRK CEZA KANUNU MADDE 125. - (1) Sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.
(2) Fiilin, mağduru muhatap alan sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle işlenmesi hâlinde, yukarıdaki fıkrada belirtilen cezaya hükmolunur.
Yazılan tüm yorumlar ve IP adresleri veritabanında ve sunucu kayıtlarında tutulmaktadır. Hakaret ve sövme durumunda savcılık kanalıyla kişilerin IP adresinden yerleri tespit edilebilmektedir. Sövenler hakkında gerekli işlemler başlatılacaktır. Yorumlarınızı dikkatli yapınız!


TANITIM: İngilizceDers.org sitesi bedava ingilizce ders içerir. Bu sitede yer alan ingilizce ders kitabı konu anlatımları öğrencilere yardımcı olmak amacıyla hazırlanmıştır.
TELİF UYARISI: Bu sitedeki çalışmalar (ingilizce ders) özgün olup, bir emeğin ürünüdür. İzinsiz başka bir sitede yayınlanması veya paylaşılması yasaktır. Telif hakkı ingilizcenet.org yabancı dil eğitim projesine aittir.
HER TÜRLÜ SORUN İÇİN İRTİBAT KURUNUZ:
İLETİŞİM: ingilizceforum@gmail.com

error: