Could / Couldn’t Konu Anlatımı

Could / Couldn’t Konu Anlatımı…

Could, can’in geçmiş için kullanılan halidir.

Couldn’t da aynı şekilde can’t ‘ın geçmiş için kullanılan halidir.

Could geçmişte yapabildiğimiz; couldn’t ise geçmişte yapamadığınız eylemleri ifade etmek için kullanılır.

He could swim when he was eight years old. (O sekiz yaşındayken yüzebilirdi.)

He could swim when he was eight years old. (O sekiz yaşındayken yüzebilirdi.)

  • Could, kendisinden sonra gelen fiile, “-ebilirdi” veya “-abilirdi” ekini verir. Örnekler:

I could run very fast. (Ben çok hızlı koşabilirdim.)
She could speak both English and German. (O hem İngilizce hem Almanca konuşabilirdi.)
They could play the guitar when they were five years old. (Onlar beş yaşında iken gitar çalabilirlerdi.)

  • Couldn’t veya could not ise kendisinden sonra gelen fiile, “-emezdi” veya “-amazdı” ekini verir. Örnekler:

I couldn’t watch horror films when I was a child. (Ben çocukken korku filmi izleyemezdim.)
He couldn’t swim when he was ten. (O, on yaşındayken yüzemezdi.)
We couldn’t write when we were five. (Biz, beş yaşındayken yazamazdık.)

  • Could ve couldn’t, cümlede öznenin önüne getirilerek soruya dönüştürülür. Örnekler:

Could you play tennis when you were eight? (Sen sekiz yaşındayken tenis oynayabilir miydin?)
Yes, I could. / Yes, I could play tennis when I was eight.
No, I couldn’t. / No, I couldn’t play tennis when I was eight.

  • Şimdi could ve couldn’t gelecek şekilde boşlukları doldurunuz:

1. He _______ run very fast when he was a young boy, but now he’s very old, and it’s very difficult for him to do sports.

2. My grandfather was a bilingual, so he ________ speak both German and French.

3. They ____ open the gate because it was locked.

4. We ____ catch the bus because it was too late.

5. Mozart ____ play the piano when he was five. He was a very young talent.

46 thoughts on “Could / Couldn’t Konu Anlatımı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


DİKKAT AŞAĞIDAKİ YAZIYI OKUMADAN YORUM YAZMAYIN!
TÜRK CEZA KANUNU MADDE 125. - (1) Sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.
(2) Fiilin, mağduru muhatap alan sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle işlenmesi hâlinde, yukarıdaki fıkrada belirtilen cezaya hükmolunur.
Yazılan tüm yorumlar ve IP adresleri veritabanında ve sunucu kayıtlarında tutulmaktadır. Hakaret ve sövme durumunda savcılık kanalıyla kişilerin IP adresinden yerleri tespit edilebilmektedir. Sövenler hakkında gerekli işlemler başlatılacaktır. Yorumlarınızı dikkatli yapınız!


TANITIM: İngilizceDers.org sitesi bedava ingilizce ders içerir. Bu sitede yer alan ingilizce ders kitabı konu anlatımları öğrencilere yardımcı olmak amacıyla hazırlanmıştır.
TELİF UYARISI: Bu sitedeki çalışmalar (ingilizce ders) özgün olup, bir emeğin ürünüdür. İzinsiz başka bir sitede yayınlanması veya paylaşılması yasaktır. Telif hakkı ingilizcenet.org yabancı dil eğitim projesine aittir.
HER TÜRLÜ SORUN İÇİN İRTİBAT KURUNUZ:
İLETİŞİM: ingilizceforum@gmail.com

error: