Must / Mustn’t Konu Anlatımı

MUST KONU ANLATIMI

Zorunluluk ifade etmek için kullanılan “-meli, -malı” kipidir. Olumsuz hali ise “mustn’t” veya “must not” getirilerek yapılır. Yasakları veya kuralları ifade etmek için olumsuz hali kullanılabilir.

MUST / MUSTN’T (OLUMLU / OLUMSUZ) CÜMLE YAPILARI: 

Must veya mustn’t, cümlenin öznesine göre çekimlenmez. Must veya mustn’t ‘tan sonra fiil herhangi bir ek almaz.

MUST (OLUMLU) -meli/-malı

Özne + Must + Fiil + Nesne

You must drink less. (Az içmelisin.)
You must study lesson. (Ders çalışmalısın.)

MUSTN’T (OLUMSUZ) -memeli/-mamalı

Özne + Mustn’t / Must not + Fiil + Nesne

You mustn’t shout. (Sen bağırmamalısın.)
You mustn’t speak loudly. (Sen gürültülü konuşmamalısın.)

MUST / MUSTN’T KULLANIM ALANLARI

1. Çok güçlü bir öneride bulunurken must veya mustn’t kullanılabilir.

You must eat less food, otherwise you will put on weight. (Sen az yemek yemelisin, yoksa kilo alacaksın.) [güçlü tavsiye]
You mustn’t eat much food, otherwise you will put on weight. (Sen fazla yemek yememelisin, yoksa kilo alacaksın.)  [güçlü tavsiye]
You must listen to your teacher carefully. (Sen öğretmenini dikkatle dinlemelisin.)

2. Zorunlulukları, kuralları veya yasakları ifade ederken must veya mustn’t kullanılabilir. 

You must stop when the traffic light is red. (Sen kırmızı ışıkta durmalısın.) [kural/zorunluluk]
You mustn’t cross at red light. (Sen kırmızı ışıkta geçmemelisin.) [yasak]
You mustn’t chew gum in the class. (Sen sınıfta sakız çiğnememelisin.) [yasak]
You mustn’t write on desks. (Sen sıraların üzerine yazmamalısın.) [yasak]
You must wear school uniform. (Sen okul üniforması giymelisin.) [zorunluluk]
You must not smoke here. (Burada sigara içmemelisiniz.) [yasak]

46 thoughts on “Must / Mustn’t Konu Anlatımı

  1. Lise1iz isledigimize bak 🙂 ama iyi imiş güzel anlatılmış simple ve continius tenslerde güzeldi elinize saglık

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


DİKKAT AŞAĞIDAKİ YAZIYI OKUMADAN YORUM YAZMAYIN!
TÜRK CEZA KANUNU MADDE 125. - (1) Sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.
(2) Fiilin, mağduru muhatap alan sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle işlenmesi hâlinde, yukarıdaki fıkrada belirtilen cezaya hükmolunur.
Yazılan tüm yorumlar ve IP adresleri veritabanında ve sunucu kayıtlarında tutulmaktadır. Hakaret ve sövme durumunda savcılık kanalıyla kişilerin IP adresinden yerleri tespit edilebilmektedir. Sövenler hakkında gerekli işlemler başlatılacaktır. Yorumlarınızı dikkatli yapınız!


TANITIM: İngilizceDers.org sitesi bedava ingilizce ders içerir. Bu sitede yer alan ingilizce ders kitabı konu anlatımları öğrencilere yardımcı olmak amacıyla hazırlanmıştır.
TELİF UYARISI: Bu sitedeki çalışmalar (ingilizce ders) özgün olup, bir emeğin ürünüdür. İzinsiz başka bir sitede yayınlanması veya paylaşılması yasaktır. Telif hakkı ingilizcenet.org yabancı dil eğitim projesine aittir.
HER TÜRLÜ SORUN İÇİN İRTİBAT KURUNUZ:
İLETİŞİM: ingilizceforum@gmail.com

error: