The Future Perfect Tense

Topics: , , ,

The Future Perfect Tense

Cümle Yapısı

Özneden sonra “will have” getirilir, düzensiz fiiller 3. haliyle kullanılırken düzenli fiiller “-ed” takısı alır. “Has” kullanılmaz.

Subject (Özne) + Will + Have +  Verb3 + Object (Nesne)

I will have finished homework. (Ben ödevi bitirmiş olacağım.)
You will have gone to school. (Sen okula gitmiş olacaksın.)

Olumsuz halinde “will” ile “have” arasına “not” getirilir veya “will” yerine “won’t” kullanılır.

Soru halinde “will” özneden önce getirilir.

Kullanımı

Gelecekte bir noktada tamamlanmış olan eylemleri bu tense ile ifade edebiliriz. “By, before, in a month, in a year” gibi zaman zarflarıyla kullanılabilir.

I will have graduated from the university in three years. (Ben iki yıl içerisinde üniversiteden mezun olmuş olacağım.)
He will have finished the project by next month. (O gelecek aya kadar projeyi bitirmiş olacak.)

* Ayrıca when, before ve by the time gibi bağlaçları bu tense ile birlikte kullanabiliriz.

My mother will have cooked the meal by the time my father comes home. (Babam eve gelene kadar annem yemeği pişirmiş olacak.)

My mother will have cooked the meal when my father comes home. (Babam eve geldiğinde annem yemeği pişirmiş olacak.)

Not: “By the time” bir bağlaçtır. “By” ise bir preposition’dır. Bu ikisi birbiriyle karıştırılmamalıdır. “By” kendinden sonra isim alır. “By the time” ise yan tümce oluşturmak için kullanılan bir bağlaç olup, “şu zamana kadar…” anlamını verir.

5 thoughts on “The Future Perfect Tense

  1. bu tensde has kullanılmaz. ilk başdaki açıklamanız bu yönde….
    bu çok önemli bir yalnış… ben direk bu siteden ögrenmiş olsam, yalnış ögrenecektim.

    iyi çalışmalar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


DİKKAT AŞAĞIDAKİ YAZIYI OKUMADAN YORUM YAZMAYIN!
TÜRK CEZA KANUNU MADDE 125. - (1) Sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.
(2) Fiilin, mağduru muhatap alan sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle işlenmesi hâlinde, yukarıdaki fıkrada belirtilen cezaya hükmolunur.
Yazılan tüm yorumlar ve IP adresleri veritabanında ve sunucu kayıtlarında tutulmaktadır. Hakaret ve sövme durumunda savcılık kanalıyla kişilerin IP adresinden yerleri tespit edilebilmektedir. Sövenler hakkında gerekli işlemler başlatılacaktır. Yorumlarınızı dikkatli yapınız!


TANITIM: İngilizceDers.org sitesi bedava ingilizce ders içerir. Bu sitede yer alan ingilizce ders kitabı konu anlatımları öğrencilere yardımcı olmak amacıyla hazırlanmıştır.
TELİF UYARISI: Bu sitedeki çalışmalar (ingilizce ders) özgün olup, bir emeğin ürünüdür. İzinsiz başka bir sitede yayınlanması veya paylaşılması yasaktır. Telif hakkı ingilizcenet.org yabancı dil eğitim projesine aittir.
HER TÜRLÜ SORUN İÇİN İRTİBAT KURUNUZ:
İLETİŞİM: ingilizceforum@gmail.com

error: