“Will” ve “Be Going To” Arasındaki Farklar

Will & Be going to arasındaki farklar nelerdir?

Will ve be going to ‘nun her ikisi de gelecek zamanda kullanılır. Kullandığımız fiile “-ecek” gelecek zaman kip ekini ekler. Fakat kullanım alanları farklıdır.

WILL KULLANIMI

Will, cümleye -ecek, -acak anlamını katar:
I will go to Istanbul tomorrow. (Yarın, İstanbul’a gideceğim.)
She will do his homework. (O, ödevini yapacak.) gibi…

* Will, Konuşma sırasında önerilen teklifler için kullanılır. Ya da konuşma anında verilen kararlar için kullanılır.
A: It’s getting hot here. (Burası sıcak oluyor)
B: I will open the door (Kapıyı açacağım)

* Gelecekle ilgili kesin olmayan tahminler için kullanılır. Dolayısıyla maybe, perhaps gibi ifadelerle kullanılabilir.
I will help him later. (Ona daha sonra yardım edeceğim.)

* Söz verirken de will kullanılır:
I will fix this, I promise. (Bunu düzelteceğim söz veriyorum.)

* Ayrıca will; I’m sure, I believe, I expect, I hope, I suppose, I think, I’m afraid, I wonder, I fear, I worry, I promise, I guess or perhaps, possibly, surely, probably, maybe gibi ifadelerle birlikte kullanılır.

I think, she will fail the exam. (Sanırım sınavı geçemeyecek)

BE GOING TO KULLANIMI:

“Be going to” da will gibi cümleye -ecek, -acak anlamını verir. Be, cümlenin öznesine göre am,is,are biçiminde çekimlenir.

I am going to drive the car. (Arabayı süreceğim.)
You are going to study English. (İngilizce çalışacaksın.) gibi…

* Gelecekle ilgili delillere dayanan daha güçlü tahminlerde bulunurken be going to kullanılır.
Look at the black clouds! It’s going to rain. (Kara bulutlara bak! Yağmur yağacak.)

* Daha önceden karar verilmiş eylemlerden bahsederken be going to kullanılır:
We bought our tickets one month ago. We are going to fly to Newyork!
(Biletlerimizi bir ay önce aldık. Newyork’a uçacağız.)

* Ünlem cümlelerinde be going to kullanılır.
Watch out! It’s going to bite you. ( Dikkat et! Seni ısıracak)

Gelecek zaman (Future Tense – will) ile ilgili ayrıntılı bilgi için buraya tıklayınız.

8 thoughts on ““Will” ve “Be Going To” Arasındaki Farklar

  1. Pingback: Gelecek Zaman (The Future Tense) Konu Anlatımı

  2. Çok güzel muhteşem. Ellerinze sağlık…
    {O,O}
    |)__)
    _”_”___________________

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


DİKKAT AŞAĞIDAKİ YAZIYI OKUMADAN YORUM YAZMAYIN!
TÜRK CEZA KANUNU MADDE 125. - (1) Sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.
(2) Fiilin, mağduru muhatap alan sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle işlenmesi hâlinde, yukarıdaki fıkrada belirtilen cezaya hükmolunur.
Yazılan tüm yorumlar ve IP adresleri veritabanında ve sunucu kayıtlarında tutulmaktadır. Hakaret ve sövme durumunda savcılık kanalıyla kişilerin IP adresinden yerleri tespit edilebilmektedir. Sövenler hakkında gerekli işlemler başlatılacaktır. Yorumlarınızı dikkatli yapınız!


TANITIM: İngilizceDers.org sitesi bedava ingilizce ders içerir. Bu sitede yer alan ingilizce ders kitabı konu anlatımları öğrencilere yardımcı olmak amacıyla hazırlanmıştır.
TELİF UYARISI: Bu sitedeki çalışmalar (ingilizce ders) özgün olup, bir emeğin ürünüdür. İzinsiz başka bir sitede yayınlanması veya paylaşılması yasaktır. Telif hakkı ingilizcenet.org yabancı dil eğitim projesine aittir.
HER TÜRLÜ SORUN İÇİN İRTİBAT KURUNUZ:
İLETİŞİM: ingilizceforum@gmail.com

error: